Recursos

Jornada tècnica “Parcs naturals i zones peri-urbanes, espais de salut”. PRESENTACIONS

Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, poden tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del municipi. Alhora, disposen de característiques apropiades per a la promoció de l’acostament i el contacte quotidià amb la natura com a actiu de salut.

Enllaç a les presentacions de la jornada.

21/07/2020

Arxius