Actualitat

Promovem la salut als espais naturals dels municipis de la provincia Barcelona

El projecte ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona

ràcies al suport de la Diputació de Barcelona, la XCN ha desenvolupat una sèrie d’activitats amb l’objectiu de promoure entre els ens locals de la província de Barcelona accions per augmentar l’aproximació i l’ús dels espais naturals per part de la ciutadania en benefici de la salut

Entre les accions dutes a terme, destaquem un breu repositori de Salut i Natura en l’àmbit municipal, un decàleg  per impulsar el binomi salut i natura als municipis, i la jornada “Parcs natuals i zones periurbanes, espais per a la salut”.

El repositori recull jornades, estratègies i plans, publicacions, estudis, iniciatives i altres recursos, que esdevenen d’utilitat i interès per als ajuntaments que volen desenvolupar iniciatives de salut i natura al seu municipi. S’ha fet una selecció acurada i especialitzada sobre aquells recursos que existeixen actualment. Aquest repositori, és un document viu, amb la possibilitat d’incorporar noves aportacions significatives i representatives. Per això, és obert a la participació i a fer-lo créixer de forma col·laborativa. Conté més de 60 entrades. Consulta’l

El decàleg té per objectiu facilitar, a escala municipal, l’impuls d’iniciatives de promoció de la salut vinculades als espais naturals. El decàleg proposa 10 passos a seguir per part dels ens locals que volen desenvolupar iniciatives de salut i natura en el seu municipi. Inclou indicacions per elaborar un mapa d’actors claus i actius de que disposa el municipi, a partir d’una proposta i exemples que serveixin d’inspiració. Aquest document és d’especial interès per a tècnics municipals. Descarrega’l

A més,el 21 de juliol de 2020, es va realitzar la Jornada tècnica en línia “Parcs Naturals i zones periurbanes, espais per a la salut”, que va comptar amb la inscripció d’un centenar de persones. Es va realitzar de manera virtual i es va gravar tota la jornada, per tal de fer-la accessible al màxim de municipis possible, posant-la a disposició a través del canal de youtube de la XCN. 

Durant la jornada es va donar a conèixer dues experiències d’èxit d’ajuntaments que promouen iniciatives de salut i natura (Castellar del Vallès i Sant Andreu de la Barca). Per a més informació podeu consultar el programa de la jornada i el vídeo resultant.