Actualitat

Jornades internacionals de la ELCN sobre incentius per la conservació cívica i privada de la natura

Del dia 5 al 7 de novembre va tenir lloc a Madrid el segon taller internacional del projecte LIFE ELCN (European Land Conservation Network), que va centrar-se en els incentius/motivacions pels quals els propietaris privats o gestors de terres porten a terme activitats de conservació de la natura a les seves finques.

Per part de Catalunya van intervenir el Dr. Josep Maria Mallarach, membre de la Comissió d’Ètica de la XCT, que va parlar sobre les motivacions ètiques i morals de la conservació de la natura i el Dr. Ignasi Puig de la Fundació ENT, que va parlar sobre els sistemes de pagament per serveis ambientals a Catalunya. Totes les presentacions de la jornada estaran disponibles en breu a la web de la ELCN.

Les motivacions dels propietaris o gestors de terres per fer conservació de la natura poden ser múltiples: per raons emocionals, la història personal, l’ètica i valors ambientals generals, el sentiment de responsabilitat social, consideracions econòmiques o el compliment de la regulació ambiental. Curiosament, la majoria d’estudis han demostrat que les motivacions econòmiques solen ser de les menys destacades. Aquesta conclusió es veu confirmada en el cas de Catalunya, a on els acords de custòdia del territori són totalment voluntaris i els propietaris/gestors que els firmen no gaudeixen encara d’incentius fiscals i ja comptem amb més de 765 acords signats. Tot i així, no cal menystenir el seu potencial tenint en compte que a EUA la custòdia del territori va tenir un creixement exponencial des de l’aprovació d’uns incentius fiscals molt importants.

A Catalunya, la XCT ha presentat aquest any 6 propostes d’incentius fiscals pels propietaris/gestors que tinguin acords de custòdia en les seves finques. Esperem que la llei d’acompanyament als pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 ho incorporin i puguem tornar a celebrar que Catalunya continua a l’avantguarda en l’àmbit de la conservació cívica i privada de la natura a nivell mundial.