Actualitat

Participem al Workshop “Tools for Private Land Conservation”

El passat mes de juny vam assistir a Rovaniemi (Finlàndia) al workshop internacional “Tools for Private Land Conservation” organitzat en el marc del projecte LIFE “Development of a European Private Land Conservation Network – ELCN”. L’entitat organitzadora va ser el “Centre de Desenvolupament Econòmic, Transport i Medi Ambient per la Lapònia” (LAPELY) i hi van participar 29 participants de 15 països diferents.

L’objectiu principal de la jornada va ser conèixer com funciona legalment la conservació cívica i privada en els diferents països europeus i quines opcions presenten els respectius marcs legals per desenvolupar aquesta estratègia innovadora.

Principalment, es van analitzar dues eines jurídiques: les “servituds de conservació” (conservation easements) i “àrees protegides” (privately protected areas). Les servituds de conservació són àmpliament utilitzades a Amèrica del Nord i altres parts del món, però amb prou feines es coneixen a la UE. Són instruments jurídics que els propietaris poden utilitzar per conservar el patrimoni natural de les seves finques a perpetuïtat. La seva aplicació a escala europea requerirà una adaptació a les diferents realitats legals dels diferents països i els instruments financers adequats per incentivar als propietaris a participar d’aquest estratègia. De la mateixa manera, la categoria de protecció “àrea privada protegida” està desenvolupant-se ràpidament a nivell internacional però pocs països europeus l’han incorporat en els seus marcs legals (per exemple, Portugal i Bèlgica). Per més informació consulteu la web del projecte.  

La pròxima jornada en el marc del projecte LIFE ELCN tindrà lloc a Madrid els dies 5-6 de novembre i estarà centrada en els incentius fiscals per la conservació cívica i privada de la natura.

El Workshop forma part del projecte LIFE+ ELCN del qual som socis.