Actualitat

Una mirada Europea a la Conservació Comunitària i Privada: la XCN participa a l’assemblea anual d’Eurosite a Xipre

De quines eines disposem per promoure la conservació i restauració de la biodiversitat en finques gestionades privadament arreu d’Europa? I com ens enfortim les entitats i xarxes de conservació de la natura a nivell Europeu?

La setmana del 7 de novembre, des de l’equip de la XCN ens hem desplaçat a Làrnaca (Xipre) per assistir a l’assemblea anual d’Eurosite, que té com a objectiu consolidar una comunitat de professionals europeus de la conservació del medi ambient, ajudant a aquests a teixir xarxes i intercanviar experiències sobre la protecció, la restauració i la gestió del medi ambient.

En aquest sentit, hem tingut l’ocasió de conèixer les oportunitats que ofereix la futura llei de restauració de la natura i que pot representar una gran oportunitat per a la custòdia del territori. Això es fa evident en enumerar alguns dels seus objectius, com són per exemple la millora de la connectivitat fluvial, l’augment de l’heterogeneïtat paisatgística en el mosaic agrícola i l’abundància d’espècies de papallona i ocells d’espais oberts o heterogeneïtat i maduresa de boscos. També hem tingut l’oportunitat de conèixer les problemàtiques que està patint Xipre per promoure la conservació de la natura. L’associació Terra Cypria que promou la conservació i restauració de la natura a Xipre, ens ha mostrat com estan afrontant la dificultat de trobar acords amb la propietat per gestionar els aiguamolls.

Conèixer les dificultats locals per promoure la gestió per a la conservació o restauració de la natura arreu d’Europa ens ajuda per inspirar-nos i poder afrontar els reptes a Catalunya així com compartir les experiències de les entitats catalanes per trobar solucions amb casuístiques similars arreu d’Europa.

Però no ens hem limitat a teixir xarxa i intercanviar experiències amb entitats d’arreu d’Europa, sinó que també hem tingut l’oportunitat de compartir els nostres avenços del projecte LIFE ENPLC, finançat per la Comissió Europea. En aquest projecte, que pretén impulsar la conservació comunitària i privada de la natura, una de les accions que estem implementant des de la XCN és l’anàlisi sobre sis eines de conservació comunitària i privada. En aquest sentit, hem posat a la pràctica uns fulletons informatius que estem preparant sobre aquestes eines. Concretament, hem analitzat la utilitat dels contractes de custòdia del territori, contractes d’arrendament, els anomenats conservation easements (servituds o drets reals d’aprofitament parcial), els espais protegits privadament, els anomenats save harbour / temporary nature agreements i els pagaments per resultats ambientals.

L’objectiu del workshop ha sigut analitzar la utilitat d’aquestes eines en un cas pràctic de conservació d’un aiguamoll a Xipre que hem visitat in-situ. A més dels socis del projecte, també han participat en el workshop membres d’EUROSITE i del govern de Xipre. Tot plegat ens permetrà acabar d’ajustar aquestes fitxes i perfilar un informe sobre aquestes eines.

Aprofitem per donar les gràcies a les companyes de Terra Cypria per l’acollida. Ben aviat n’escoltareu notícies sobre les eines de conservació comunitària i privada!