Recursos

Infografies sobre l’accés a la terra a Europa: “Garantint terra per l’agroecologia a Europa: fets i reptes”

Resumeixen de manera gràfica i precisa la situació de l’accés a a la terra a Europa. S’han publicat com una sèrie de 12 infografies sota el títol: “Garantint terra per l’agroecologia a Europa: fets i reptes”, i agrupades en tres grans temes: “la terra agrícola està amenaçada”, “els petits productors i les explotacions familiars perden terreny” i “dificultats pels productors ecològics”.Aquestes infografies han estat elaborades en el marc del projecte Erasmus + Access to Land.

Febrer 2017

Arxius