Recursos

Jornada “20 anys treballant en xarxa. Presentació del 9è Inventari de Custòdia del Territori.”

14/03/2023

Presentació dels resultats del 9è Inventari de Custòdia del Territori i situació actual de les entitats ambientals de conservació de la natura a Catalunya, a l’Institut d’Estudis Catalans.