Recursos

Memòria tècnica 2023 Taula Salut i Natura

07/03/2024

La Taula Salut i Natura és un fòrum d’agents públics i privats centrat en la natura com un garant essencial de la Salut i el Benestar de les persones. En aquesta memòria es recullen les accions i les iniciatives que s’han emprès durant aquest 2023 de la Taula Salut i Natura.

Arxius