Actualitat

7.000 persones s’impliquen en el Projecte Rius durant el 2023

L’Associació Hàbitats publica l’informe Riuscat2023, un recull dels resultats i principals conclusions de l’edició número 26 del Projecte Rius, una edició especialment marcada per la sequera.

Al llarg de 2023 s’ha comptat amb 249 grups de voluntaris actius, 20 dels quals s’han afegit al projecte en aquesta mateixa edició. S’han celebrat 11 jornades formatives arreu de Catalunya per acollir als nous voluntaris i estimem que en total més de 7.000 persones s’han acostat al riu per avaluar-ne la qualitat en el marc del projecte.

La feina de totes aquestes persones queda recollida en l’informe i emmagatzemada a la base de dades, que es posa a disposició d’equips de recerca i de l’administració pública. Aquesta informació pot complementar les dades oficials i contribueix a ampliar el coneixement sobre els ecosistemes aquàtics i el seu estat de conservació, així com a la presa de decisions per a la seva gestió.

Segueix llegint al web del Projecte Rius.