Actualitat

Es convoca la 3a edició del Premi Fundació Privada Girbau “Natura i Societat”

Es poden presentar propostes fins el 30 de juny

La Fundació Privada GIRBAU convoca la tercera edició del Premi “Natura i Societat”. El Premi té per objectiu reconèixer accions locals i ciutadanes que siguin transformadores i incideixin directament en la protecció el medi ambient, tot donant resposta a les causes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, afavorint el desenvolupament local sostenible. Ara, més que mai, és necessari impulsar accions transformadores en favor de la natura.

El Premi va néixer el 2016 amb caràcter bianual. S’emmarca en la voluntat de la Fundació Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecció i millora del nostre patrimoni natural, des del compromís i la responsabilitat. I amb la convicció ferma que la millor manera de fer-ho és fomentant la participació de la societat, i la transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.

Aquest Premi és finançat per la Fundació Privada Girbau i administrat i gestionat per la XCN. 

El Premi, amb una dotació econòmica de fins a 12.000 €, comptarà amb un jurat format per 5 membres: 2 representants de la Fundació Privada Girbau, 1 representant de l’Associació Mediambiental La Sínia (guanyadora de la 2a edició del premi), 1 expert en conservació de la natura i 1 representant de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) 

Podran optar a aquest Premi entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin entre les seves finalitats socials la conservació de la natura i que tinguin la seva seu social a Catalunya. El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Per a més informació sobre els criteris de selecció, compromisos de l’entitat beneficiària i com presentar-s’hi consulteu les BASES DEL PREMI i el formulari model de presentació de projectes.

La data límit per presentar les vostres propostes finalitza el 30 de juny de 2021.

Edicions anteriors

1a edició del premi

A la 1a edició del premi el projecte seleccionat va ser Volcat. Custòdia participativa activa: voluntariat i educació ambiental en finques en custòdia”, del Grup de Natura Freixe.

El projecte tenia com a objectiu principal promoure la custòdia del territori entre diversos col·lectius socials: AMPAS, llar de jubilats, casals de joves, associacions culturals, entitats socials (centres de disminuïts intel·lectuals, minusvàlids, etc) per la conservació d’espais naturals d’interès situats en finques en custòdia. Mitjançant la participació ciutadana es volia enfortir la cohesió social, millorar el coneixement d’aquests espais naturals i impulsar en el territori la custòdia com a eina de conservació.

El projecte buscava la implicació d’aquests col·lectius mitjançant l’apadrinament d’espais naturals d’interès. Al apadrinar una finca en custòdia, aquests col·lectius socials participaven en les diferents activitats de voluntariat propostes per a aquest espai. Aquestes activitats estaven recompensades simbòlicament amb una moneda ambiental, anomenada VOLCAT (Voluntariat i Custòdia Activa al Territori). Aquesta moneda els col·lectius participants podien utilitzar-la per via telemàtica en diferents mercats ambientals, canviant les seves VOLCAT’s per activitats d’educació ambiental.

2a edició del premi

A la 2a edició del premi el projecte seleccionat va ser Xarxa d’Observadors del riu Gaià de l’Associació Mediambiental La Sínia. El projecte tenia l’objectiu d’establir i implementar una xarxa d’observadors organitzada com a grup de voluntariat ambiental, a fi de vincular la ciutadania en la conservació de la biodiversitat del riu Gaià.

Per assolir-ho, el projecte va definir diverses línies d’observació, a partir de les quals es va crear un grup d’observadors que segueixen uns criteris d’observació homogenis: detecció de la presència de visó americà (Neovison vison), detecció de la presència de salamandra (Salamandra salamandra), detecció d’espècies de fauna aquàtica exòtica (cranc americà, peixos, etc..) i recerca de punts d’aigua (hàbitats) per a amfibis. A tal efecte, es realitzen periòdicament formacions específiques, tant teòriques com pràctiques, guiades per especialistes.

L’Associació centralitza i gestiona les dades trameses pels diferents grups d’observació i estableix ponts de transferència d’informació amb les administracions i organismes competents. A més es promouen trobades periòdiques amb les administracions per analitzar i avaluar les dades derivades de la xarxa d’observadors.

Podeu trobar més informació d’aquest projecte a les xarxes socials de l’associació (Instagram i Twitter), i també podeu contactar amb ells per participar a aquesta xarxa.