Actualitat

Ajuda’ns a conèixer l’impacte de les espècies exòtiques invasores a les zones humides!

En el marc d’un servei sobre planificació d’actuacions amb espècies exòtiques invasores (EEIs) a les masses d’aigua epicontinentals de Catalunya, des de l’Agència Catalana de l’Aigua, Aprèn Serveis Ambientals i Sorelló llancen una enquesta de percepció sobre l’impacte ecològic i socioeconòmic.

Us animem a participar en aquesta enquesta a través d’aquest formulari:

https://forms.gle/SuuGksYeXRntYkBP9

Aquest qüestionari ajudarà a avaluar i reorientar la gestió actual de la problemàtica que comporten les espècies exòtiques invasores als rius, estanys i zones humides de Catalunya, i alhora aprofundir en la percepció sobre el seu impacte.

El temps per a fer el qüestionari és entre 5 i 10 minuts, aproximadament. La informació recopilada és confidencial i no es podrà conèixer l’origen ni l’autoria. Les primeres preguntes tan sols serveixen per a definir un perfil general dels enquestats, a fi de posar en context les respostes obtingudes.

Independentment del vostre sector professional, la vostra participació té valor i serà benvinguda. Els resultats acumulats seran rellevants per a orientar millor la planificació estratègica envers aquesta problemàtica.