Actualitat

Com facilitem l’accés als espais naturals a persones amb diversitat funcional?

Sessió formativa per millorar l’accessibilitat als espais naturals protegits, a la seu del Parc del Cadí Moixeró de Bagà, el 15 de maig de 2023. Autoria: XCN.

A través de les Taules de Voluntariat als Espais Naturals Protegits, SEO/BirdLife, amb la col·laboració de la XCN, ha organitzat diferents sessions formatives sobre com fer més accessibles les activitats als espais naturals protegits. S’han realitzat un total de 4 formacions, on han participat personal tècnic dels parcs naturals, d’entitats ambientals i organitzacions socials.

L’accessibilitat per persones amb discapacitat auditiva o visual és sovint una qüestió oblidada o poc treballada en la gestió dels espais naturals. Per això, aquest any, i gràcies a les Subvencions d’Educació i sensibilització ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, SEO/BirdLife ha promogut l’organització de diferents jornades destinades a la formació i al debat sobre com millorar l’accés als espais naturals per persones amb diversitat funcional.

Les formacions han estat realitzades per persones que viuen aquesta realitat en el seu dia a dia. En la primera part, de la mà de l’Associació B1B2B3, els assistents van poder conèixer la diversitat de graus de discapacitat visual que existeixen, i van posar-se en la pell de les persones amb dificultats de visió a través de l’aplicació “Tengo Baja Visión“. Amb l’ús d’aquesta eina, el participants podien veure el seu entorn com una persona amb pèrdua de visió central, amb fotofobia, amb ceguera nocturna o amb pèrdua d’agudesa visual, entre d’altres. Després, la meitat va disposar-se un mocador als ulls, de manera que l’altra meitat dels assistents acompanyava als primers en l’espai, per aprendre com guiar a les persones amb discapacitat visual.

Tot seguit, amb la dinamització de l’Associació Volem Signar i Escoltar, els participants van fer una dinàmica per posar-se en el lloc de les persones amb discapacitat auditiva, tot preguntant a l’entrada del Parc Natural sobre com arribar a un lloc concret, sense parlar i comunicant-se a través de signes.

Finalment, des de SEO/BirdLife es van mostrar un seguit de recursos disponibles per a facilitar i millorar l’accés de persones amb discapacitat visual o auditiva als espais naturals, com una col·lecció de figures d’espècies d’aus a mida real per facilitar el seu reconeixement a través del tacte, que es complementa amb una guia d’aus tàctil i en Braille, o la creació de noms d’espècies d’aus en el llenguatge de signes.

Si voleu més informació sobre aquests recursos, podeu contactar amb la Júlia Moya a jmoya@seo.org