Actualitat

Celebrem les Festes del Voluntariat Ambiental als espais naturals protegits!

El dissabte, 19 de novembre, les taules de voluntariat als espais naturals protegits celebren les Festes del Voluntariat Ambiental. Cada taula tindrà la seva trobada anual en el marc del Dia del Voluntariat, per compartir i unir esforços entre les entitats i el voluntariat participant durant tot l’any en la millora i sensibilització ambiental dels espais naturals protegits de Catalunya.

Què són les taules de voluntariat?

Aquestes taules són els espais per garantir la participació ciutadana coordinada amb els òrgans gestors dels espais naturals protegits, així com una planificació d’accions del voluntariat coherents amb els objectius i les línies de gestió d’aquests espais, i fer seguiment de les actuacions relacionades amb el voluntariat previstes al Programa d’educació ambiental i voluntariat que tenen definits. La creació de les taules permet crear complicitats i sinergies, tal com mostra la gran participació d’entitats que ja s’hi han sumat a les 4 taules actives actualment:

Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Occidental Català

Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental

Taula de Voluntariat Ambiental de l’Empordà

Taula de Voluntariat Ambiental de Terres de l’Ebre

Què s’ha fet fins ara?

Les taules de l’Empordà i Terres de l’Ebre porten dos anys en funcionament, i aquest any 2022 s’han iniciat les taules del Pirineu. Així, durant aquest temps, s’han realitzat diverses reunions i trobades per consensuar i dur a terme el pla de treball d’accions anual de voluntariat. S’han establert sinergies entre les entitats, i també s’han promogut algunes activitats conjuntes. Aquestes trobades han facilitat l’entesa entre els òrgans gestors dels espais naturals protegits i les entitats de voluntariat actives al territori, per impulsar la participació ciutadana en medi ambient, vinculant la població amb la conservació dels espais naturals.

Les Festes del Voluntariat Ambiental

El 19 de novembre tindran lloc les 4 festes del voluntariat ambiental, organitzades per les taules de voluntariat als espais naturals protegits. Aquestes trobades estan obertes a totes les entitats i persones voluntàries vinculades a les taules:

Festa del Voluntariat Ambiental del Pirineu Occidental Català

Festa del Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental

Festa del Voluntariat Ambiental de l’Empordà

Festa del Voluntariat Ambiental de Terres de l’Ebre