Actualitat

Participem a les reunions de constitució de les noves taules de Voluntariat Ambiental dels Pirineus

El 7 i 14 de juny es van constituir la “Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental” i la “Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Occidental“, respectivament. Aquests espais de participació d’entitats ambientals i òrgans gestors d’espais naturals protegits s’han creat en el marc del Pla estratègic 2019-2022 d’educació i voluntariat ambiental als parcs naturals de Catalunya, impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

En ambdues reunions es van compartir els projectes de voluntariat que està duent a terme cada entitat membre i es va plantejar de manera participada un Pla de treball conjunt 2022-2023, cercant sinergies i complicitats entre els membres de la Taula.

Des de la XCN vam presentar el suport que oferim a les entitats de voluntariat participants, en tres àmbits: organització de formacions per millorar la qualitat dels projectes de voluntariat ambiental, coordinació d’accions conjuntes entre les diverses taules, difusió i visibilització de les activitats de voluntariat, i finalment, recopilació de totes les accions realitzades a través de la memòria d’activitats.

L’objectiu de les taules és consolidar un model de col·laboració i suport continuat entre l’òrgan gestor i les entitats amb voluntariat, un model basat en la cerca de complicitats i la voluntat de col·laboració i acció conjunta de les dues parts. En aquest sentit, al desembre de 2020 es van constituir les dues primeres taules de voluntariat ambiental: Taula de Voluntariat Ambiental dels ENPE de l’Empordà i Taula de Voluntariat Ambiental dels parcs naturals de les Terres de l’Ebre. Es pot recuperar totes les accions realitzades al llarg del 2021 a la memòria d’activitats elaborada per la XCN.

Podeu veure aquí més informació sobre les quatre taules de voluntariat i les entitats adherides.

El suport a les taules de voluntariat és possible gràcies al suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la subvenció exclosa de concurrència pública 2022, emmarcada en el Pla de Treball DGPA – XCN 2021 – 2025