Actualitat

La XCT participa en les “Taules de Participació i Debat dels conflictes socioecològics” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La XCT presenta la custòdia agrària a les taules de debat de la l’AMB i participa en el debat de recuperació de l’agricultura metropolitana.

El passat dia 19 de desembre la XCT va participar en una de les “Taules de Participació i Debat dels conflictes socioecològics” en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, organitzades per la mateixa àrea de Planificació Estratègica de l’AMB.  L’objectiu d’aquestes taules és provocar una interacció entre experts, especialistes, gestors del territori i moviments ciutadans socioambientals per tal de proposar aportacions interessants per a la planificació territorial. El desenvolupament d’aquestes taules pretén incorporar al procés de presa de decisions una recerca independent i participativa respecte els conflictes socioambientals detectats.

Els conflictes socioambientals tractats en les Taules de Debat i Participació són els següents:

  1. La recuperació de l’agricultura a l’àrea metropolitana
  2. Com intervenim sobre les infraestructures i serveis metropolitans per millorar el seu impacte sobre la població (mesures de gestió de la mobilitat, actuacions sobre equipaments)?
  3. Les necessitats de gestió de l’augment d’activitats als espais d’oci en el context metropolità. 

Com a XCT hem participat en dues reunions de la taula de debat nº1 “La recuperació de l’agricultura a l’àrea metropolitana” com a experts en accés a la terra i agricultura d’alt valor natural. Principalment es va debatre al voltant de tres punts principals:

  • Com justificar la necessitat de promoure activitat agrària al territori AMB?
  • Quin tipus d’activitat agrària pot satisfer aquests criteris?
  • Quines haurien de ser les estratègies i mecanismes adequats per a promoure l’activitat agrària al territori AMB?

Us anirem informant de les conclusions i projectes futurs que sorgeixin d’aquesta taula de debat i de la voluntat de col·laboració amb l’AMB.