Actualitat

Arrenca el Congrés SocioAmbiental de Catalunya

El Congrés vol crear un espai de trobada entre les entitats i organitzacions socioambientals per generar debats i una estratègia unitària d’incidència política.

Ecologistes de Catalunya (EdC), la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) hem iniciat aquest congrés que vol ser una trobada de totes les entitats ambientalistes i altres sectors estratègics amb l’objectiu de coordinar l’estratègia d’incidència política a Catalunya per fer front als reptes socioambientals actuals.

www.congressocioambiental.cat

La crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint i tindrà greus conseqüències per a les organitzacions i les polítiques ambientals de Catalunya. Tot i que els darrers informes de l’IPBES (Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i de l’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic) alerten de la gravetat de la crisi ecològica, i altres estudis evidencien que la pèrdua de biodiversitat és l’origen de la pandèmia, estem veient com els responsables polítics, en nom de la reactivació econòmica, estan desregulant les polítiques ambientals i dificultant una transició ecosocial que és urgent.

Davant d’aquest escenari, el Congrés ens permetrà elaborar un document comú de posicionament i propostes polítiques relacionades amb els diferents àmbits de treball i incidència de les organitzacions socioambientals. 

Per assolir aquest objectiu, el congrés consta de 3 etapes. A la primera etapa els 8 Grups de Treball realitzaran un debat inicial, a través de sessions on-line al novembre 2020 (consultar aquí les dates), sobre les diferents propostes polítiques de cada temàtica de treball. Aquest debat es realitzarà previ a l’acte central, el propi congrés.

Durant l’acte central del congrés, que està previst celebrar la primavera del 2021, es consensuaran estratègies conjuntes d’incidència política entre les organitzacions socioambientals participants. Finalment, al llarg del 2021 es realitzaran accions d’incidència política per promoure les propostes polítiques acordades.

Els Grups de Treball

Els Grups de Treball creats debatran entorn a vuit temàtiques diferents durant aquesta tardor. Els debats es realitzaran a través de documents compartits on tothom hi podrà fer aportacions, en una primera fase durant el mes d’octubre. Tot seguit hi haurà una sessió en línia per a cada temàtica al llarg del novembre per consensuar les propostes. Les temàtiques de cada grup de treball són les següents:

  1. Conservació de la biodiversitat (terrestre, fluvial, marítima)
  2. Model socioeconòmic (model econòmic i fiscalitat ambiental, governança ambiental, justícia i deute ambiental i educació ambiental)
  3. Gestió dels recursos naturals (aigua, boscos, energia)
  4. Residus i emissions
  5. Model alimentari (agricultura, ramaderia, pesca)
  6. Salut i natura
  7. Ordenació del territori, urbanisme i mobilitat
  8. Reconeixement i impuls de les organitzacions socioambientals

A la web del congrés podeu consultar els documents inicials de treball d’aquests grups. Els documents parteixen d’una diagnosi inicial a partir de la qual s’estableixen unes fites i unes accions estratègiques a dur a terme.

Per participar als grups de treball és necessària inscripció prèvia amb aquest enllaç.

Us emplacem a participar d’aquest Congrés i contribuir a repensar les polítiques ambientals i el sistema econòmic i social actual.

Per a més informació podeu contactar a:

info@congressocioambiental.cat

93 886 61 35 (XCN)

WEB: congressocioambiental.cat

TWITTER: @CongresSocioAmb