Actualitat

Ens unim a l’European Environmental Bureau (EEB)

L’objectiu és seguir treballant en xarxa amb altres entitats i contribuir a la construcció d’una estratègia d’acció conjunta i comuna pel tercer sector ambiental europeu.

L’EEB és una xarxa europea d’organitzacions no governamentals sense ànim de lucre que té per objectiu la protecció i millora del medi ambient mitjançant la incidència en les polítiques ambientals europees. La seva finalitat principal és situar a l’agenda pública europea les problemàtiques ambientals, socials i polítiques derivades de la situació d’emergència ecològica i climàtica en què ens trobem i, a la vegada, monitoritzar i fer un seguiment profund i fiscalitzador de les polítiques i la nova legislació ambiental que generen les institucions de la UE. L’EEB també treballa per una nova governança ambiental on els ciutadans europeus tinguin un rol central i un poder real a l’hora de definir com han de ser aquestes polítiques, un fet possible gràcies a l’impuls de les institucions democràtiques europees i al seu compromís per assolir processos de governança oberts i transparents i un model de democràcia més participatiu i inclusiu.

La XCN, com a entitat paraigua de les entitats conservacionistes a Catalunya, hem decidit unir-nos a l’EEB amb la voluntat de contribuir a la seva missió i reforçar la tasca d’incidència política que desenvolupem a Catalunya.

L’agenda de l’EEB cobreix gran part dels propòsits que persegueix la XCN a nivell local, autonòmic i estatal. Per exemple, per aquest nou any 2020, la Comissió Europea té previst aprovar un nou pla estratègic per la biodiversitat fins el 2030, un nou pla d’acció d’economia circular, un nou pla estratègic de consum de KM0 o l’elaboració d’una llei europea del canvi climàtic, entre altres. Estar presents en la construcció i definició del nou marc europeu en matèria legislativa i política ambiental és essencial per poder traslladar i aplicar les noves directives marcades des d’Europa a nivell local i, a la vegada, comunicar les necessitats detectades al territori per fer-les arribar a les institucions europees. La presència de la XCN a l’EEB és, doncs, una manera més de seguir treballant en xarxa amb altres entitats i de contribuir a la construcció d’una estratègia d’acció conjunta i comuna pel tercer sector ambiental europeu.

Lluny d’entendre els grans reptes que Europa haurà d’afrontar aquesta pròxima dècada com a obstacles, aquests s’han de comprendre com una oportunitat per motivar i impulsar noves mesures d’acció climàtica i de protecció i conservació de la biodiversitat més ambicioses i adequades, partint sempre de la mobilització social i la participació ciutadana com a principals motors de transformació. Un propòsit que la XCN i l’EEB compartim i que contribuirà, de ben segur, a seguir impulsant el canvi que tant necessitem i que, ja des de fa molt temps, les entitats tercer sector ambiental treballem per aconseguir.