Actualitat

“Com les entitats poden fer incidència política?” – Crònica de la jornada

Durant la jornada es va posar de manifest la importància de fer xarxa per poder defensar els interessos del sector.

El dimarts 26 de novembre vam organitzar una jornada dirigida a les entitats sobre incidència política a les entitats ambientals. Hi van assistir un total de 25 persones, i hi havia representació d’entitats de base, administracions públiques i universitats. Es van dur a terme 3 ponències i un debat final, on es van posar sobre la taula les inquietuds i els reptes que ha d’afrontar el sector ambiental pel que fa a la incidència política.

A la primera de les ponències, la que va fer l’Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC, es va parlar sobre la importància de fer xarxa per poder defensar els interessos del sector, ja que permet aprofitar totes les potencialitats de cadascun dels aliats. Així mateix, es van treballar els mecanismes d’incidència que existeixen a Catalunya i a l’Estat espanyol i es va fer un mapatge d’actors amb qui interlocutar davant les problemàtiques a què ha de fer front el sector ambiental.

A la segona ponència, realitzada per part de la Lydia Chaparro, membre de la Fundació ENT, es van treballar els mecanismes europeus de lobby i els aspectes claus per dissenyar una bona campanya d’incidència.

Finalment, en Sergi Saladié va parlar sobre la necessitat de generar un discurs comú entre les entitats i generar aliances, així com es va fer esment de la necessitat que les universitats i els centres de recerca participin dels moviments socioambientals, ja que poden aportar rigorositat i coneixements tècnics.

El debat final va pivotar sobre 3 eixos principals: el desenvolupament d’una estratègia conjunta per part de les entitats ambientals, la creació d’un discurs comú i els desequilibris territorials pel que fa a la implantació i èxit dels moviments socioambientals. Hi va haver una gran participació per part de les assistents a la jornada i van sortir idees molt enriquidores. Es va consensuar que cal seguir treballant en l’elaboració d’una estratègia que permeti coordinar-nos per assolir les finalitats compartides com a sector. 

Descarregar la presentació de l’Irene Escorihuela i la presentació de la Lydia Chaparro.