Actualitat

El Consorci del Ter prorroga quatre anys més el conveni de custòdia fluvial amb l’ACA

El Consorci del Ter i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han acordat prorrogar el conveni de custòdia del territori firmat el 13 de maig de 2019 per quatre anys més, fins al 2027, que engloba 10 quilòmetres del riu Ter (86 hectàrees), concretament del sector que va des del pont de Bonmatí-Vilanna fins a la confluència amb la Llémena, entre els municipis de Bescanó, Sant Gregori i Sant Julià del Llor i Bonmatí. El conveni de col·laboració ha de garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic existent, recuperant, gestionant i conservant els valors naturals, culturals i paisatgístics. Es continuaran portant a terme mesures de protecció, difusió, sensibilització i educació ambiental.

Els objectius concrets se centren en:

– La millora i conservació dels hàbitats fluvials, especialment aquells hàbitats d’interès comunitari presents a la zona: conservar, potenciar i recuperar els hàbitats i boscos de ribera naturals; i afavorir un estat de conservació favorable dels hàbitats presents a l’àmbit d’estudi.

– La millora i conservació de la biodiversitat: potenciar la diversitat faunística (posant èmfasi en la tortuga d’estany i altres espècies beneficioses per al control de plagues com són els quiròpters); afavorir hàbitats i refugis per a les espècies presents, control d’espècies invasores ja siguin de fauna o de flora; i millora de la connectivitat fluvial.

Altres objectius són acostar les ribes del Ter a veïns i visitants promovent, mantenint i potenciant la xarxa d’itineraris, recuperant patrimoni cultural, ordenant i regulant els usos públics per evitar la degradació de l’entorn i realitzant activitats de descoberta i valorització de l’entorn.

Per a la pròrroga del conveni el Consorci del Ter ha presentat un programa d’acció previst pels propers quatre anys.

Font: web del Consorci del Ter.