Actualitat

El Govern aprova el Pla de protecció del medi natural i el paisatge de l’Alta Garrotxa

El document proposa una doble estratègia de gestió de l’espai, la renaturalització dels ecosistemes o la seva conservació partint de l’aprofitament tradicional dels recursos naturals, sempre basada en la voluntarietat i l’acord amb els propietaris dels terrenys. Preveu una inversió de 5,6 milions en 10 anys en mesures de foment, gestió directa, estudis i programes de seguiment, formació, sensibilització i educació ambiental, vigilància i governança, a càrrec sobretot del Fons del patrimoni natural.

Llegeix la notícia al web de la Generalitat de Catalunya.