Actualitat

La XCN i la Generalitat acordem un Pla de Treball amb una vuitantena d’accions per millorar el medi natural fins al 2025

La XCN i el Departament de Territori de la Generalitat hem elaborat conjuntament un Pla de Treball amb accions per impulsar la custòdia del territori i voluntariat ambiental com a protagonistes, i així afavorir, a partir de la implicació social, la conservació comunitària i privada de la natura.
El Pla es desenvolupa a partir de 4 àmbits generals, 10 àmbits estratègics, i 25 actuacions que es concreten en una vuitantena d‘accions.

Descarregar el Pla de Treball DGPA-XCN 2021-2025

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, la presidenta de la XCN, Cristina Sànchez, i el secretari de la junta de la XCN, en Marc Vilahur, han estat les persones encarregades de presentar virtualment, el 17 de febrer de 2021, el Pla de Treball conjunt que concreta les accions de conservació de la natura en finques públiques i privades a partir d’instruments com la custòdia del territori i el voluntariat ambiental, per al període 2021-2025.

En Marc Vilahur ha destacat que “el Pla de Treball és un element vertebrador de país, ja que menciona i impulsa una línia de treball, la conservació de la natura, que és essencial pel benestar de la ciutadania”. Ha recalcat, també, la necessitat de promoure, des de la XCN, “polítiques transversals que uneixin els diferents actors de la societat per impulsar un projecte comú de sostenibilitat i de conservació del patrimoni natural que vagi més enllà d’un sector o una necessitat concreta, per tal que abordi de forma global els reptes ambientals del país”.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha tancat l’acte destacant del Pla de Treball “l’aproximació transversal, la coresponsabilitat i la participació directa de la societat”, i ha recordat que “una natura ben conservada és font de riquesa i salut”.

El pla respon a la necessitat d’afrontar desafiaments de primera magnitud en matèria de biodiversitat i medi natural, en un context d’emergència climàtica, que posa de relleu l’extrema fragilitat dels nostres ecosistemes, espècies, hàbitats i processos ecològics.

En aquest marc, les entitats de conservació de la natura duen a terme una important tasca per a la societat, en tant que impulsen accions de conservació, sensibilització, educació ambiental i dinamització de la ciutadania i el teixit social.

4 àmbits generals

El Pla s’estructura a partir de 4 àmbits de treball generals:

 1. Desenvolupament estratègic de la conservació comunitària i privada de la natura
 2. Capacitació i enfortiment de les entitats de conservació de la natura
 3. Promoció i impuls de la implicació ciutadana i el voluntariat ambiental en la conservació de la natura
 4. Treball en xarxa i aliances estratègiques

Aquests àmbits generals es concreten en 10 àmbits estratègics, 25 accions i 86 actuacions. Els àmbits estratègics són:

 1. Elaborar i promocionar un nou marc conceptual de la conservació comunitària i privada de la natura a Catalunya basat en els estàndards internacionals.
 2. Definir i aplicar una estratègia de conservació comunitària i privada del patrimoni natural de Catalunya.
 3. Avaluar i donar a conèixer la situació de la conservació comunitària i privada de la natura i el seu impacte.
 4. Contribuir al desenvolupament d’un sistema legal, econòmic i fiscal que garanteixi la conservació de la natura.
 5. Capacitar i donar suport a les entitats per a una gestió i governança de qualitat.
 6. Impulsar mecanismes de finançament i captació de fons per a les entitats de conservació de la natura.
 7. Sensibilitzar, conscienciar i empoderar la ciutadania sobre la importància de conservar la natura.
 8. Impulsar i donar visibilitat a les oportunitats de voluntariat ambiental a Catalunya.
 9. Fomentar la participació de tots els actors del territori en la conservació de la natura.
 10. Impulsar el treball en xarxa amb organitzacions estratègiques.