Actualitat

Finalitzem el Pla d’Accions XCN-DTES 2020

Finalitza el 2020, i amb això, el Pla d’Accions 2020 entre la Xarxa per a la Conservació de la Natura i el Departament de Territori i Sostenibilitat.

En aquesta memòria es pot visualitzar tota la feina realitzada durant l’any per la XCN gràcies a aquest ajut, per tal d’impulsar la conservació de la natura a Catalunya a través de la implicació ciutadana.

Aquest Pla d’Accions s’emmarca en el Pla de Treball entre la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i la Xarxa per a la Conservació de la Natura 2015-2020, el qual estableix les accions prioritàries de treball per al desenvolupament i la institucionalització de la custòdia del territori a Catalunya. Des de finals del 2020 s’està treballant en l’elaboració del nou Pla de Treball DGPA-XCN 2021-2025.

Gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, aquest darrer any 2020 des de la XCN hem realitzat fins a 11 accions per tal de promoure la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya.

Desenvolupament de la custòdia del territori

La conservació de la natura en espais privats és possible gràcies a la tasca diària de les entitats de custòdia del territori. Des de la XCN s’ha treballat per enfortir aquestes entitats amb la realització de 61 assessoraments sobre instruments jurídics, plans de gestió, aspectes econòmics o altres.

També s’ha avançat en l’anàlisi teòric i terminològic sobre la conservació d’espais naturals diferenciada de la governança pública, i s’han actualitzat els models de contractes i convenis de custòdia.

S’ha continuat amb la tasca del 2019 d’establir una estratègia de priorització de la custòdia del territori i s’ha elaborat una proposta d’indicadors ecològics i socioeconòmics per avaluar l’impacte de les iniciatives de custòdia.

Organització d’actes

Gràcies a aquest pla de treball també s’han pogut organitzar actes com el Congrés Socioambiental de Catalunya o la Setmana de la Natura.

El Congrés Socioambiental, amb l’acte central previst pel 2021, s’ha iniciat durant el 2020 amb la creació d’una comissió executiva representada inicialment per la XCN, la SCEA i Ecologistes de Catalunya; s’han elaborat uns documents de posicionament respecte 8 àmbits temàtics i s’ha organitzat una trobada virtual per cada àmbit al llarg del novembre entre entitats ambientals per a debatre aquests documents.

La Setmana de la Natura s’ha organitzat, tot i els efectes de la pandèmia. Les dates es van moure a inicis d’octubre, hi van participar 180 organitzacions i es van organitzar 220 activitats en format on-line i presencials amb aforaments limitats. A través de la campanya #NaturaésSalut es va fer visible la relació directa entre la conservació de la natura i la salut de les persones.

Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la custòdia del territori

El finançament és un aspecte clau per a poder desenvolupar la custòdia del territori a Catalunya. Des de la XCN s’ha fet difusió detallada entre les entitats membres de 26 convocatòries d’ajuts, premis i altres oportunitats de finançament. També s’ha treballat amb altres actors públics i privats per aconseguir altres línies de finançament, en aquest sentit, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va crear una nova línia d’ajuts per les entitats del tercer sector ambiental afectades per la Covid-19.

A través d’una jornada en línia es va donar a conèixer la campanya d’implementació del 0,5% de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura municipal, i es van assessorar 14 ajuntaments durant el 2020 per tal de poder implementar-ho als seus territoris.

Participació en xarxes europees i internacionals

S’ha continuat amb la coordinació a nivell europeu i internacional. El Congrés Internacional de Conservació Cívica i Privada, previst presencialment a Catalunya per l’Abril 2020, es va posposar sense nova data, però per no perdre l’expectativa que generada, es van organitzar 11 sessions on-line on la XCN hi va col·laborar.

Promoció del voluntariat ambiental

Un dels pilars de la implicació ciutadana per la conservació de la natura és el voluntariat ambiental. Des de la XCN hem realitzat acompanyament a 7 entitats en l’elaboració del seu Pla de Voluntariat: Garraf Coopera, Fundació Miranda, Fundació Emys, Associació Mediambiental la Sínia, GEVEN, Associació CEN i IAEDEN.

Alhora, s’ha treballat en acompanyar als Centres de Fauna de Catalunya que depenen del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de vehicular el voluntariat a través d’entitats ambientals.

Durant el 2020 s’ha continuat amb la gestió i dinamització del portal voluntariatambiental.cat, amb la publicació de 279 crides puntuals de voluntariat, la publicació del Catàleg d’activitats RSC per empreses d’entitats ambientals, l’enviament mensual del butlletí i l’assessorament a més de 140 persones, col·lectius i empreses que sol·licitaven informació sobre projectes de voluntariat ambiental.

Aquestes i altres accions es poden consultar de forma detallada a la Memòria d’Accions 2020 del Pla de Treball DGPA-XCN 2015-2020.