Actualitat

El govern es compromet de nou amb la reclamada aprovació d’una llei del patrimoni natural i la biodiversitat

Des de la XCN aplaudim el compromís del Govern amb aprovar l’urgent llei de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya abans de finalitzar la candidatura, una reclamació històrica per part de les entitats del tercer sector ambiental. Aquesta petició, juntament amb moltes d’altres, va ser identificada i traslladada durant els debats organitzats en el marc del Congrés Socioambiental de Catalunya.

L’anunci de l’inici del procés d’elaboració d’una llei de patrimoni natural i biodiversitat és un pas essencial davant la tendència accelerada de pèrdua de biodiversitat i dels impactes negatius derivats d’un marc legal sectorialitzat i de dècades de polítiques poc ambicioses en matèria de conservació i transició ecològica. No obstant, l’anunci també desperta un gran recel entre aquelles persones i entitats que han vist com tots els governs de Catalunya des de l’any 2005 s’ha compromès amb la seva aprovació però cap ha estat capaç d’aconseguir-ho.

A dia d’avui, la conservació del medi natural i més concretament el sistema d’espais naturals protegits es regeix per un marc legal fragmentat i obsolet. Venim d’un model en què la conservació de la natura no sol ser la prioritat i la gestió d’espais naturals protegits en molts casos s’ha fet de manera aliena a l’ús sostenible dels recursos naturals. Un model econòmic imperant que opera sotmetent a fortes pressions a espais naturals de gran riquesa i diversitat. Tots aquests dèficits crònics mostren la urgència d’una legislació integral en matèria de conservació del medi natural, de la biodiversitat i de la geobiodiversitat.

En aquest context, celebrem la presentació d’un full de ruta del Govern en matèria de biodiversitat que incideix en quatre àmbits:

  • Estructural, amb la posada en funcionament de l’Agència de la Natura de Catalunya, ens essencial que ha de prioritzar l’eficàcia i superar el dèficit provocat per estructures i procediments excessivament burocratitzats.
  • Executiu, amb el desplegament efectiu de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, full de ruta amb compromisos molt ambiciosos que cal garantir-ne l’execució efectiva abans del 2030, com ara el desplegament d’una xarxa de reserves forestals d’evolució lliure; la incorporació de la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural en totes les polítiques agrícoles, ramaderes i forestals; la planificació, ordenació i  la gestió del litoral i del medi marí de Catalunya sota una perspectiva ecosistèmica, entre d’altres.
  • Legislatiu, amb l’impuls de la nova llei de patrimoni natural i biodiversitat, si bé cal tenir en compte que l’aprovació d’una llei no garanteix el compliment de les accions que s’hi preveuen si no s’acompanya de recursos i mitjans suficients. En aquest sentit, recordem que la llei catalana del canvi climàtic acumula a dia d’avui greus retards.
  • De governança, en el marc del qual cal trobar eines innovadores per fomentar la participació directa de les poblacions locals i d’agents diversos en la planificació i gestió de la biodiversitat. També s’ha anunciat l’inici de l’elaboració de fins a vuits plans de protecció dels parcs naturals de Catalunya, tres dels quals s’iniciaran ja aquest 2022.

Des de la XCN esperem que amb aquest Govern finalment es vagi més enllà del compromís polític a l’aprovació de la llei de patrimoni natural i biodiversitat, i que es doti a l’Agència de la Natura i a les accions que es contemplen a l’Estratègia del Patrimoni Natural i Biodiversitat amb recursos suficients per a la seva aplicació real.