Actualitat

L’Associació Propietats per a la Conservació de la Natura estrena web!

La nova Associació Propietats per a la Conservació de la Natura, formada per persones propietàries i gestores d’espais naturals, estrena lloc web: pcnatura.org.

A través de la nova pàgina es pot conèixer quina és la missió, la visió o els valors de l’entitat, així com les principals línies estratègiques i projectes que estan duent a terme, i els passos a seguir per fer-se soci/a de l’entitat.

Les línies estratègiques de l’entitat són les següents:

  • Gestió per a la conservació del medi i la seva biodiversitat: promoure tot tipus d’iniciatives orientades a  conservar, protegir, restaurar i valoritzar els serveis de la natura per a la salut i el benestar de les persones.
  • Comunicació i difusió: organitzar activitats de difusió de l’associació, com per exemple debats, jornades tècniques o trobades interdisciplinàries per reunir actors claus del territori amb responsables polítics de diferents àmbits.
  • Incidència política: representar la propietat privada per la conservació de la natura, creant sinergies i aliances amb altres entitats públiques i privades i poder influir en òrgans de decisió pública.
  • Finançament: impulsar la implementació de sistemes de pagament per serveis ambientals, i aconseguir l’aprovació d’un sistema de bonificacions fiscals per les finques que realitzen actuacions de conservació de la natura.
  • Coneixement i treball en xarxa: impulsar la planificació i gestió de projectes orientats a millorar la gestió de les finques amb criteris de sostenibilitat, i capacitar a la propietat en la millora de la conservació de la natura mitjançant la promoció de plans de gestió per a les finques de les persones membres.