Actualitat

Les Agrupacions de Defensa Forestal i la Custòdia del Territori

La XCT es reuneix amb el Secretariat d’ADFs per explorar vies de col·laboració!

El rol de les ADF és molt proper a la custòdia del territori, però tradicionalment aquesta figura s’ha considerat desvinculada de la conservació directa dels valors naturals. És hora de redefinir la relació? La XCT es reuneix amb el Secretariat d’ADFs per explorar vies de col·laboració!  

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADFs) són associacions sense ànim de lucre formades per persones voluntàries i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, i que tenen per finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Tot sovint, les persones vinculades a les ADFs són propietaris forestals, que s’hi associen de manera individual o a través d’associacions de propietaris forestals. A més, també en poden formar part les organitzacions professionals agràries i les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al territori en qüestió.
Entre les tasques de les ADFs s’inclou:

  • Elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals.
  • Col·laboració amb l’Administració per la prevenció i lluita contra els incendis forestals.
  • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals.
  • Sensibilització de la població rural i urbana.
  • Execució de plans de creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i punts d’aigua.
  • Suport a l’extinció d’incendis forestals. 
  • Planificació i execució de les reforestacions, si s’escau.

El rol de les ADF és tan proper al de la custòdia que, probablement, més d’una ADF ja està desenvolupant mesures directament relacionades amb la preservació d’hàbitats o la conservació d’espècies de fauna i flora. D’altres ADFs, si es coordinessin amb persones vinculades a la conservació, de ben segur reforçarien el seu paper com a agents claus en la defensa dels valors naturals.

Per aquest motiu, la XCT va reunir-se el passat 19 d’abril amb membres de la junta del Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya.  Vam intercanviar experiències i punts de vista, i de manera conjunta, vam traçar vies de col·laboració. Aviat es va fer evident que les possibilitats són nombroses i engrescadores i, d’aquesta manera, es va decidir elaborar un conveni de col·laboració entre les dues parts.
Hi estarem treballant en les properes setmanes i el publicarem al web per tal que els actors interessats puguin consultar-lo i beneficiar-se’n. Fins llavors, aquí teniu un recull de la pluja d’idees. L’organització i capacitat de les ADFs permet que puguin, potencialment, contribuir en el funcionament de les entitats de custòdia del mateix terreny d’actuació. Com a mínim, en els següents aspectes: 

  • Cessió de material i infraestructura per les intervencions forestals dels projectes de custòdia.
  • Assessorament en les pràctiques de gestió forestal necessàries pels projectes de custòdia en el marc de la prevenció d’incendis.
  • Voluntaris formats, que poden col·laborar en accions amb objectius comuns.

Per altra banda, animem a les entitats de custòdia del territori a mantenir una comunicació habitual amb les ADFs que actuïn en el mateix terreny d’actuació. D’aquesta manera, poden assessorar-les en aspectes conservacionistes, per tal de garantir que la seva estratègia de prevenció d’incendis està alineada amb l’estratègia global de conservació dels valors naturals de la zona. Els projectes transversals tenen més poder! 

A través d’aquest mapa, que es publicarà aviat en un visor web, les entitats de custòdia podran consultar quines ADFs es troben a la mateixa zona d’actuació. Per tal de contactar amb elles, s’hauran de dirigir al Secretariat d’ADF de Catalunya (938776322 – sfadf@sfadf.org). En canvi, les ADFs, per entrar en contacte amb les entitats de custòdia de la seva zona, poden consultar la web proporcionada al mapa o bé dirigir-se a la XCT (938 866 135 – cblasco@xct.cat). 

Finalment, arrel de la trobada vam poder conèixer també les dificultats que tradicionalment afronten les ADFs. Des de la XCT agraïm la tasca que desenvolupen; seguim treballant per la consolidació i dignificació d’aquests tipus de projectes!