Actualitat

Neix la “Xarxa per a la Conservació de la Natura”, la nova xarxa fruit de la fusió entre la XCT i la XVAC

Els socis de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) donen llum verda al projecte de fusió d’ambdues entitats. La nova xarxa treballarà per impulsar la custòdia del territori, la conservació privada i fomentar el voluntariat ambiental.

El passat 19 de febrer va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària de fusió de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), al Castell de Montesquiu. Aquesta fusió és el fruit d’un treball de confluència realitzat per la XCT i la XVAC al llarg de tres anys, amb l’objectiu de donar un nou impuls al tercer sector ambiental que treballa per a la conservació de la natura a Catalunya.

El lloc escollit per l’Assemblea va ser el Castell de Montesquiu, tot rememorant l’espai on es va implementar la llavor per fer néixer la XCT: l’any 2000 es va celebrar en aquest mateix lloc el Seminari Internacional de Custòdia del Territori, d’on va sorgir la Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori.

L’Assemblea va reunir amb un total de 71 assistents, dels quals 43 són socis de la XCT i/o la XVAC amb dret a vot. Durant l’Assemblea els assistents van debatre diversos temes derivats de la fusió. El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació d’uns nous estatuts, adaptats a la dimensió de la nova xarxa, els quals defineixen temes com les finalitats de l’associació, destacant l’impuls de la custòdia del territori i la conservació privada com a estratègies de conservació de la natura, o el foment del voluntariat ambiental i la participació ciutadana.
També es va aprovar els tipus de socis que podran formar part de la nova entitat (definits als estatuts), les categories en les que s’engloben (membre associat i membre col·laborador) i com ha de ser la nova junta directiva (establiment dels períodes màxims de reelecció i tipus d’entitat que pot optar a la presidència.

A continuació es va votar la nova junta de l’entitat. Està formada per 17 organitzacions repartides arreu del territori (entitats privades sense ànim de lucre i administracions públiques) representatives dels diferents àmbits d’actuació de la nova xarxa: forestal, agrari, marí i litoral, fluvial i municipal. Aquestes organitzacions són els representants de les més de 170 entitats que agrupa la nova entitat fruit de la fusió. El càrrec de presidència l’ocupa en Marc Vilahur, en representació de Fundació Emys, la vice-presidència l’ocupa en Pere-Josep Jiménez, en representació del Grup de Natura Freixe. Pel que fa a la secretaria l’ocupa la Judit Perarnau, en representació del Consorci del Lluçanès. El càrrec de tresorera l’ocupa la Cristina Sànchez, en representació de SEO/BirdLife. I la vocalia està formada per representants de les següents organitzacions:

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Diputació de Barcelona
GOB Menorca
Fundació ENT
Associació Hàbitats
Fundació Vincles
Associació Llavors Orientals
Gepec
Associació Mediambiental La Sínia
Submón
Associació Sèlvans
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Associació Trenca 

Un dels moments més esperats de l’Assemblea va ser l’elecció del nou nom de l’entitat. En aquest punt es va optar per realitzar una dinàmica on es fomentava el consens dels participants. El nom escollit va ser “Xarxa per a la Conservació de la Natura”.  

A la tarda es va treballar en la definició del nou Pla Estratègic de l’entitat pels propers anys. El Pla Estratègic és un document que definirà els objectius i les accions a dur a terme en diversos àmbits, com ara les actuacions a realitzar per a un desenvolupament estratègic i científic de la conservació cívica i privada o com fomentar la implicació ciutadana i el voluntariat ambiental. En els propers mesos es redactarà, de forma participativa, el nou Pla Estratègic, que serà sotmès a vot a la propera Assemblea de juny.

Per a més informació contacteu amb Anna Subirana: asubirana@xct.cat  , 93 886 61 35