Actualitat

Nou acord de custòdia per preservar l’entorn natural del pantà de Casserres

L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) ha signat un nou conveni de custòdia del territori amb l’Ajuntament de Casserres per a la conservació del pantà de Sant Pau de Casserres, inclòs en l’inventari de zones humides.

El conveni contempla actuacions de conservació d’espècies autòctones presents, com la bagra i la llúdriga, el control d’espècies exòtiques invasores, la restauració d’hàbitats (amb la neteja de sediments), l’ampliació de la zona de bosc de ribera i l’augment de refugis de fauna, així com actuacions de sensibilització, educació i voluntariat ambiental.

La definició del conveni de custòdia va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’assessorament tècnic i jurídic de la XCN. Si esteu interessats/es a saber-ne més, podeu contactar amb la XCN a info@xcn.cat.