Actualitat

Presentem 60 propostes polítiques per una transició ecosocial

S’acosta l’inici de la campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya d’aquest 12 de maig de 2024, i des de la XCN hem volgut elaborar un document on presentem 60 iniciatives per integrar als programes electorals dels partits que es presenten a les eleccions. 

El pretext d’aquesta publicació és la situació d’emergència ecològica i climàtica actual, que comporta una degradació sense precedents dels hàbitats i ecosistemes que sustenten el nostre sistema econòmic i social.

La situació a Catalunya no és gens menys esperançadora: En els últims 20 anys, la seva fauna salvatge ha perdut un 25% dels seus individus; i els ecosistemes aquàtics, agraris i de boscos madurs es troben sota amenaça.

Des de la XCN, defensem, per tant, que la conservació de la natura ha de ser una prioritat per a Catalunya i volem interpel·lar als seus representats polítics a prendre mesures valentes. Amb el present document, volem motivar als partits polítics a obrir espais de diàleg on poder debatre aquestes propostes i les integrin als seus programes electorals per la seva posterior aplicació.

Ara bé, que s’hi pot trobar en aquesta publicació? El document es divideix en sis blocs i aporta iniciatives en relació amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, en la millora de la governança i en la gestió de recursos naturals des de la perspectiva de la sostenibilitat. També exposa iniciatives en referència al binomi salut i natura, sobre el model agrari i alimentari, així com aspectes sobre ordenació territorial.

De totes les propostes i mesures recollides en aquest document, en destaquem algunes que considerem imprescindibles i que la XCN fa temps que hi treballa perquè siguin una realitat. En primer lloc, seguim reclamant que la pròxima legislatura s’impulsi i s’aprovi una Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural que actualitzi l’obsoleta Llei 12/1985, d’espais naturals, i contempli mecanismes de governança i mesures adequades de foment de la conservació de la natura, fiscalitat positiva i altres formes de finançament, participació i implicació ciutadana en la corresponsabilitat de la gestió del patrimoni natural.

Per altra banda, també instem a la creació efectiva de l’Agència de la Natura de Catalunya, mantenint intacte la governança prevista a la llei 7/2020, de 2 de juliol, i amb capacitats, estructura i recursos econòmics necessaris per desplegar de forma efectiva totes les competències que se li atribueixen.

Seguint amb aquesta línia, demanem que es desplegui i es reforci el Fons de Patrimoni Natural, que ha de permetre impulsar actuacions relacionades amb la protecció, la gestió, la millora i la valorització del patrimoni natural i la biodiversitat.

És per a nosaltres important participar activament en la definició de les polítiques ambientals a Catalunya. És per aquest motiu que ens posem a disposició de les organitzacions polítiques i socials, per detallar les propostes i explicar la importància de la seva aplicació.

Consulta la publicació clicant a la imatge de sota o aquí.