Actualitat

Terra Franca es dissol amb el repte encara viu del relleu generacional agrari

Amb la participació d’una quarantena de persones, el dia 16 de setembre de 2023 va tenir lloc a l’Escola Agrària de Manresa-Can Poc Oli l’acte oficial de dissolució de l’associació TERRA FRANCA.

Els participants, entre els quals hi havia representants d’entitats vinculades al món rural, altres a títol particular i membres de l’Administració, van poder intercanviar informacions, opinions i debatre al voltant dels diferents punts que s’expressen al Manifest que es va elaborar en ocasió del tancament de TERRA FRANCA.

En conjunt, es va fer palès un sentiment unitari del que cal fer per continuar la tasca que TERRA FRANCA ha desenvolupat al llarg de la seva existència, així com la necessitat de cercar un relleu que sigui assumit per altres entitats amb més recursos per dur endavant l’objectiu fonamental d’aconseguir l’accés de nova pagesia, amb criteris agroecològics, al món rural.

En motiu de la seva dissolució, Terra Franca ha publicat un manifest on analitza una sèrie de factors estructurals que dificulten promoure l’accés a la terra i el relleu agrari des d’una entitat, com són l’acaparament de terres, el paper de l’administració o la idiosincràsia d’una part dels propietaris rurals.