Actualitat

La XCN reclama al govern de la Generalitat de Catalunya la creació de l’Agència de la Natura amb caràcter d’urgència

La XCN insta al govern a actuar amb responsabilitat, i a donar compliment a la llei 7/2020,
de 2 de juliol, de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya, que va rebre un ampli
consens parlamentari, i que acumula més de 3 anys de retard
L’afectació del retard en la creació de l’Agència de la Natura té conseqüències nefastes en
el desenvolupament de les polítiques de conservació, i especialment en el desplegament
del Fons de Patrimoni Natural, que no s’està executant