Actualitat

Donem suport a la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Demà dimecres 19 de febrer està convocada una sessió ordinària de la Comissió de Medi Ambient del Parlament, en la qual s’aprovarà el Dictamen sobre la proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. En relació amb aquesta proposició la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) fa el següent comunicat:

La conservació de la natura al nostre país comporta grans reptes, atesa la complexitat, diversitat i riquesa del nostre patrimoni natural. Ara bé, Catalunya fa anys que està immersa en una situació precària a causa, entre d’altres, dels incompliments flagrants dels compromisos ambientals per part del govern. Les polítiques ambientals han adoptat un paper residual, tant pel que fa a l’assignació pressupostària com pel grau de prioritat que se’ls ha donat.

L’administració ha fallat a l’hora d’adoptar un posicionament valent en la definició i lideratge en les línies estratègiques de les polítiques de conservació. Així mateix, en els darrers anys s’han produït nombroses reestructuracions en el departament competent en matèria de medi ambient que han comportat nombroses mancances i debilitats en el disseny i implementació d’aquestes polítiques de conservació. Pel que fa al model organitzatiu, cal afegir que mentre a l’executiu espanyol s’ha creat una vicepresidència en matèria de transició ecològica, a Catalunya la implementació de les polítiques de medi natural recauen en la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, la qual s’integra en un departament complex com és el de Territori i Sostenibilitat.

Des de la XCN considerem l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat com aquell òrgan que ha de permetre coordinar i exercir les competències en matèria de conservació de la natura, des d’una visió ecosistèmica i transversal, i treballant de manera sincronitzada amb l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència Catalana de l’Energia, organismes estratègicament fonamentals per al desenvolupament pròsper i sostenible del nostre país.

Així mateix, la creació de l’Agència ha de facilitar la implementació dels compromisos del Govern i del Parlament de Catalunya en matèria ambiental per al compliment de la legislació i actuar en coherència amb els posicionaments públics de reconeixement de l’emergència ambiental global i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’aprovació de l’Agència pot iniciar el procés per desencallar la degradació a la qual han estat sotmeses les polítiques de biodiversitat al nostre país. L’Agència és una oportunitat per a la creació d’un model d’organització àgil i eficaç, amb independència pressupostària, capaç de liderar les nostres polítiques de conservació i avaluar-ne els seus resultats, tal i com vam expressar en el posicionament emès el passat juliol del 2019. Així mateix, ha d’assumir el repte d’esdevenir una organització amb un caràcter transversal, que vinculi de manera directa altres polítiques ambientals i sectorials que històricament han estat descoordinades, i també assumir la funció de donar suport real a les entitats del tercer sector i facilitar la seva interlocució amb les administracions.

És per això que des de la XCN instem a que els grups parlamentaris valorin la decisió de donar suport a la proposició de Llei tenint en compte els criteris tècnics i polítics que avalen la necessitat de crear l’Agència, i no aquells criteris que obeeixen a altres pressions o interessos de partit.
    18 de febrer del 2020   Consultar el comunicat en PDF