Actualitat

La Xarxa per a la Conservació de la Natura i la federació Ecologistes de Catalunya ens reunim amb el Sr. Pere Aragonès

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i la federació Ecologistes de Catalunya (EdC) s’han reunit, el dijous dia 8 d’abril, amb el Vicepresident de la Generalitat i candidat a futur President del nou Govern, el senyor Pere Aragonès. La trobada s’ha fet a petició del mateix senyor Aragonès. En la reunió també hi va assistir un representant de l’organització Greenpeace.

Cal destacar que és el primer cop que un candidat a presidir el Govern de la Generalitat convida a les entitats ambientals a una reunió abans de constituir-se el mateix Govern i mentre encara s’està treballant en la seva constitució i en establir la seva composició i les seves prioritats d’acció. Aquest és un fet que, tant la XCN com EdC, valorem molt positivament. La reunió ha estat convocada per tal de definir les principals problemàtiques ambientals a les que s’enfronta Catalunya i les prioritats d’actuació en els àmbits de la conservació i la sostenibilitat.

En la reunió, entre d’altres temes, s’ha parlat de la restitució del Departament de Medi Ambient, de la necessitat d’una transició energètica sostenible, de la custòdia del territori, del paper dels boscos en la conservació de la biodiversitat i de la necessitat de la seva conservació, de la necessitat d’actualitzar la ja obsoleta legislació relacionada amb la conservació de la biodiversitat, de la necessitat d’aplicar la moratòria en la posada en marxa de noves incineradores, que va aprovar el Parlament de Catalunya, o del retràs en l’aprovació de la nova llei de prevenció de residus. Els fons Next Generation EU també han tingut un paper protagonista durant la conversa. Tal com ha destacat el vicepresident, aquests fons, ben executats, poden suposar una gran oportunitat per impulsar la transició ecològica. No obstant, tal com hem apuntat les entitats convocades, és imprescindible treballar per tal que aquests fons arribin a les mans d’actors i entitats arrelades al territori.

Pel que fa al Departament de Medi Ambient, ambdues entitats varem reiterar en la necessitat de recuperar aquest departament, que fou eliminat el 2010. Aquesta és una demanda històrica de les entitats ambientals del país i que ha estat novament reivindicada a través dels manifestos que tant la XCN com EdC hem difós darrerament. Aquest ha d’esdevenir un departament transversal que permeti articular polítiques efectives per fer front a l’emergència ecològica i climàtica, i ha d’incloure totes les competències que li són pròpies, la de biodiversitat inclosa. Aquesta és una eina del tot necessària si volem implementar unes polítiques de sostenibilitat a la governança de Catalunya.

El senyor Pere Aragonès ens ha confirmat que el proper Govern de Catalunya recuperarà aquest departament, que inclourà, entre d’altres, les competències en energia, residus, aigua, qualitat atmosfèrica i biodiversitat. Des de les entitats hem celebrat que les competències en biodiversitat recaiguin sobre aquest departament, fent especial incís en que els temes relacionats amb la gestió forestal també haurien de recaure sobre aquest departament i no sobre el Departament d’Agricultura, com pretenen alguns col·lectius.

Pel que fa a energia, s’ha parlat abastament sobre la necessitat d’implementar una transició energètica democràtica, participativa, sostenible i compatible amb la preservació dels espais naturals, els paisatges, la biodiversitat, l’activitat agrària i la qualitat de vida de les persones que viuen al món rural. Ambdues entitats varem manifestar la preocupació per l’actual model d’implantació de renovables que es porta a terme i que comporta greus impactes ambientals i socials, creant continuats conflictes al territori. Hem demanant la derogació del Decret Llei 16/2019 i la moratòria dels projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques que actualment s’estan tramitant.

Representants d’Ecologistes de Catalunya, la Xarxa per a la Conservació de la Natura i Greenpeace a la reunió amb el Sr. Pere Aragonès.

Des de les dues entitats varem mostrar la necessitat de promoure un nou model d’implantació de les energies renovables que sigui compatible amb la preservació dels valors ambientals, paisatgístics, dels espais agraris, ubicant les centrals elèctriques en els polígons industrials, les zones periurbanes degradades, les zones de concentració d’infraestructures, les zones d’activitats portuàries i d’altres zones urbanitzades. També es va fer incís en que cal facilitar un nou paradigma en aquesta transició energètica, aplicant estratègies d’eficiència energètica, de reducció del seu consum i promovent projectes descentralitzats, d’àmbit municipal, de generació d’energia pública per part dels ajuntaments o de cooperatives, associacions de veïns i altres entitats descentralitzades que facilitin la participació. Per part del senyor Pere Aragonès hi va haver coincidència en aquesta percepció i se’ns va confirmar que, en els acords de governabilitat als que s’ha arribat amb la CUP, s’ha establert una moratòria en la implementació de l’actual model i que cal posar fil a l’agulla per garantir la implantació de les energies renovables evitant els actuals problemes que aquestes estan causant.

Pel que fa a la manca de normativa que faci efectiva la implementació de les polítiques de sostenibilitat i de protecció de la natura i el medi ambient, des de les dues entitats varem fer un especial èmfasi en la necessitat d’actualitzar les normatives de protecció de la biodiversitat. Així, per exemple, la Llei d’espais naturals vigent a Catalunya és del 1985, i la Llei de Caça és la que es va aprovar en època franquista. Catalunya tampoc ha transposat, a l’ordenament jurídic propi, les directius europees de protecció de la biodiversitat: per exemple, encara no s’ha aprovat cap Llei de patrimoni Natural i Biodiversitat. Tampoc tenim aprovat el catàleg d’espècies amenaçades ni la majoria dels necessaris i obligats plans de recuperació i de protecció de les espècies en perill de desaparèixer. Pel que fa a residus, es va recordar que Catalunya porta un retràs de quatre anys en aprovar la necessària llei de prevenció de residus. També es va recordar que, tot i l’aprovació per part del Parlament de Catalunya d’una moratòria en la tramitació i aprovació de nous projectes d’incineradores, a Catalunya la Generalitat ha seguit donant suport i autoritzant nous projectes d’aquestes instal·lacions.

Com a conclusió de la trobada, des d’EdC i la XCN valorem positivament la reunió en la que es va crear una bona entesa entre les entitats ambientalistes i l’actual vicepresident del Govern de la Generalitat i candidat a presidir el nou Govern de Catalunya.

Valorem molt positivament l’oportunitat donada a les entitats ambientals per tal de poder trametre les necessitats en matèria ambiental abans de que s’hagi constituït el nou Govern i que la persona que es postula com a pròxim President de la Generalitat hagi pogut escoltar, en primera persona, quins són els grans problemes ambientals que te el país.

Valorem molt satisfactòriament l’anunci de la recuperació del Departament de Medi Ambient (sota un nova nomenclatura encara per determinar) i de que aquest incorpori les competències en energia i en biodiversitat. Reiterem, però, que cal que aquest també incorpori totes aquelles competències que fan referència a la gestió forestal, la caça i la pesca continental.

Valorem molt positivament la receptivitat a les demandes exposades i esperem que els anuncis fets pel senyor Pere Aragonès acabin essent una realitat en el nou Govern de la Generalitat. Tot i això, una part de les entitats considera que la realitat i l’experiència de tantes i tantes promeses en matèria ambiental, que no han estat complertes pels diferents Governs de la Generalitat, ens hauria de fer ser cauts davant aquests anuncis del senyor Aragonès. No es pot oblidar que el senyor Pere Aragonès actualment ostenta el màxim càrrec d’un Govern que no s’ha caracteritzat per la seva sensibilitat ambiental ni pel seu compromís en implementar polítiques de sostenibilitat que, de forma transversal, haurien d’implicar a la totalitat dels departaments de la Generalitat i a l’acció del Govern. Com algunes entitats recorden, les actuals polítiques del Govern de la Generalitat massa sovint suposen accions incompatibles amb un desenvolupament sostenible, comportant impactes ambientals inacceptables.

Esperem que aquesta reunió sigui la primera de moltes altres per tal que Govern i entitats ambientalistes puguem treballar conjuntament per tal d’avançar cap a una Catalunya veritablement sostenible.

Ecologistes de Catalunya

Xarxa per la Conservació de la Natura

Catalunya, a 16 d’abril de 2021