Actualitat

Ens reunim amb l’ACA per seguir promovent la custòdia fluvial

Fruït de la reunió l’ACA es va comprometre a aplicar algunes de les millores proposades a les bases de subvencions de custòdia fluvial.

El passat 11 de juny vam tenir una reunió virtual amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a tractar diversos temes relacionats amb la custòdia i la conservació fluvial. A la reunió, entre d’altres persones, hi van assistir el president i sots-president de la XCN (Marc Vilahur i Pere Josep Jiménez), la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat (Marta Subirà) i el director de l’ACA (Lluís Ridao).

El principal tema tractat van ser els convenis de custòdia fluvial i les línies de subvencions, on es va demanar que es poguessin ampliar a la conca de l’Ebre i que s’incorporessin algunes millores a les bases de les subvencions per a facilitar que més entitats es plantegin sol·licitar-les. L’ACA es va comprometre a incorporar algunes d’aquestes millores aquest mateix any.

També es va traslladar la preocupació per com s’han fet algunes actuacions d’urgència després del temporal Glòria i es va demanar que s’informés a les entitats abans de les actuacions en trams amb convenis de custòdia. També es va oferir la XCN i les entitats per poden buscar un consens al territori i contribuir a la supervisió ambiental de les actuacions.

Altres temes que es van tractar van ser la possibilitat de participació de la XCN en l’estratègia d’adaptació al canvi climàtic, i una possible línia de treball conjunta en formació i divulgació en custòdia fluvial. Finalment ens vam emplaçar a fer un seguiment dels temes plantejats.