Actualitat

Ens reunim amb representants d’ERC i Junts al Parlament Europeu

El passat novembre, ens vam reunir amb representants d’ERC i Junts per Catalunya al Parlament Europeu, per tal de donar-los a conèixer la tasca de la XCN i de les seves entitats membres. Els vam informar de l’important rol que desenvolupen les entitats de conservació de la natura, com a gran actiu per a la nostra societat i per al manteniment i millora de l’estat de conservació d’espècies, hàbitats i processos ecològics clau. Així com la seva tasca imprescindible de sensibilització, educació ambiental i dinamització de la ciutadania i el teixit social.

També els vam traslladar la preocupació i la importància de que els fons Next Generation-EU, vinculats al Pla de recuperació per a Europa, es destinin de manera eficient i efectiva a la transició ecosocial que tan urgent és per afrontar la crisis ecològica i econòmica.

Per altra banda, els vam demanar suport en la millora i la facilitació del model a través del qual ens relacionem actualment les entitats ambientals i l’administració pública, especialment pel que fa a la canalització de recursos, i per impulsar els canvis normatius necessaris a nivell Estatal, que garanteixin una relació i un finançament estable per a les entitats.

Finalment, els vam informar dels projectes europeus en que participa la XCN, i de les propostes de millora de les polítiques de conservació i altres relacionades com la Política Agrària Comuna (PAC).