Actualitat

Els establiments Viena incorporen l’arrodoniment solidari en favor de la XCN

Des de fa 1 setmana, i fins a finals d’any, els clients i clientes de la cadena de restaurants Viena, ja poden arrodonir l’import de la seva compra i donar els cèntims restants a la XCN cada vegada que utilitzin la seva targeta com a mitjà de pagament.

Sota el lema “Cèntim a cèntim, prevenim els incendis”, l’objectiu de la campanya és recaptar donatius a fi que varis ramats puguin pasturar en boscos per realitzar una gestió forestal sostenible que contribueixi a la conservació de la biodiversitat i a la prevenció d’incendis.

Problemàtica a la que dona resposta la campanya

Catalunya és un país eminentment forestal. Més de la meitat de la seva superfície està ocupada per terrenys forestals: prats, matollars, erms naturals i sobretot boscos. 

Des de fa un temps, s’han abandonat les zones rurals i reduït els aprofitaments forestals (extracció de fusta, llenyes, etc..) i en molts boscos no es realitza cap tipus de gestió forestal; per tant, cada cop hi ha més arbres, la majoria d’ells joves i més junts (més dens), i això pot comportar, entre d’altres un major risc d’incendi.

A més, el canvi climàtic està generant més onades de calor, menys pluja i humitat per la terra així com canvis en la biodiversitat; tot plegat, contribuint a augmentar el risc d’incendi dels espais forestals.

Malauradament les conseqüències dels incendis són múltiples: danys greus en els ecosistemes naturals, amb pèrdua d’hàbitats i biodiversitat i augment de les emissions de CO2; pèrdua de béns materials o finalització d’activitats; i danys socials, amb pèrdues d’habitatges o vides humanes.

És necessari impulsar estratègies de prevenció per evitar l’aparició d’incendis que siguin compatibles amb la conservació de la biodiversitat per tal de mantenir les funcions ecològiques, econòmiques i socials dels boscos al present i en el futur. 

En aquest escenari, la pastura de ramats al bosc són desbrossadores naturals que esdevenen clau per fer tasques de prevenció d’incendis, a la vegada que contribueixin a mantenir els ecosistemes i a afavorir la biodiversitat: gràcies al pasturatge, el creixement de la vegetació herbàcia i arbustiva està sota control, ja que es disminueix la quantitat de combustible per la propagació d’incendis, i també contribueix a la distribució de l’estructura de la vegetació, amb zones més denses i d’altres més obertes.

Malauradament, però, veure pasturar cabres o xais, per exemple, pels boscos és una activitat que en els darrers anys ha anat a menys, quan en realitat aquesta pràctica pot ajudar en la gestió del risc d’incendis. Cal, doncs, impulsar iniciatives que afavoreixin l’ús de ramats per a la prevenció d’incendis. 

A més, promoure ramats implica revaloritzar la figura del pastor, una professió que fomenta l’activitat socioeconòmica al territori on s’actua, creant llocs de treball, promovent la venta de productes de proximitat (en casos de ramats productius) i que, en definitiva, els ramaders puguin guanyar-se la vida.

Amb aquest projecte es promourà que nous ramats puguin pasturar per espais amb alt risc d’incendi. Alhora també es donarà suport a ramats actualment existents que tenen dificultats per seguir la seva activitat.

Activitats que es duran a terme

Totes les actuacions seran realitzades per entitats sense ànim de lucre en espais que tenen amb acord de custòdia. Els espais on s’actuarà estan classificats com a zones amb un risc alt o molt alt de perill d’incendis (segons el mapa de protecció civil de la Generalitat de Catalunya). 

A continuació es detallen les actuacions segons entitat promotora, ubicació, superfície on s’actuarà (hectàrees) i tipus de ramat que hi actuarà:

  • Fundació Miranda. Sant Pere de Ribes, Garraf (Barcelonès) 1.000 ha, cavalls
  • Associació L’Aube. Ribera d’Ebre (Tarragonès) 33 ha, ovelles del país (raça paloma) i cabres raça murciana
  • Associació Molí del Fort. Alt Camp (Tarragonès) 130 ha, ovelles ripolleses i cabres blanques de Rasquera
  • Associació Trenca. Bovera, Les Garrigues (Lleida) 150 ha, rucs africans i cabra del Montsec (raça autòctona)
  • Fundació Pau Costa. Capçanes (Priorat), Pratdip (Baix Camp) i Tivissa (Ribera d’Ebre) (Tarragonès) 75 ha, Cabres i ovelles 

Qui se’n beneficiarà?

  • La salut dels ecosistemes, dels que en depenem els humans i totes les altres espècies.
  • El teixit associatiu de Catalunya que promou la conservació de la natura.
  • La propietat de les finques que s’han compromès amb la conservació de la natura mitjançant iniciatives de custodia, que contribueixen al benestar social.
  • La ciutadania en general, que gaudeix dels serveis que ens ofereix la natura (aigua, aire, boscos, biodiversitat, etc.).