Actualitat

Formalitzem la compra de la primera finca de la XCN gràcies al projecte de mecenatge de la companyia asseguradora Sabadell Assegurances

Aquest any 2023, en que la XCN celebra el seu 20è aniversari, s’ha pogut formalitzar la compra de la que és la primera finca en propietat de la XCN, gràcies a la donació econòmica realitzada per la companyia asseguradora Sabadell Assegurances a finals del 2022.

Aquesta donació s’emmarca dins el projecte de Sabadell Assegurances  “Una assegurança amb causa” que vincula el compromís de generar un impacte sostenible amb les assegurances d’aquesta entitat. En aquest cas, destinat a la conservació del medi ambient, a través de la dotació econòmica a la XCN  per la compra de finques d’alt valor ecològic per a la seva conservació a llarg termini. Amb aquesta acció, Sabadell Assegurances vol contribuir a la preservació i restauració de la biodiversitat dels ecosistemes promovent la implementació de models de gestió sostenible en aquests espais naturals.

Gràcies al procés de treball conjunt entre les dues entitats, s’ha creat un marc de col·laboració que ha permès estructurar i sistematitzar el procés d’elecció de la finca candidata a la compra. S’ha definit un sistema d’indicadors que permet valorar cada finca candidata segons diferents paràmetres com, per exemple, la rellevància dels valors a preservar, els seus objectius de conservació o les possibilitats de participació ciutadana amb voluntariat ambiental. D’aquesta manera, després de la ponderació de tots aquests factors, es va consensuar procedir a la compra de la finca rústica de “Can Rigat” al municipi de la Pobla de Claramunt (Anoia).

Es tracta d’un espai d’onze hectàrees, integrat per una zona agrícola i una altra de forestal, i ubicat  en una zona d’interès geològic per la presència d’esculls coral·lins paleozoics. La finca té un elevat valor estratègic, en termes ambientals, degut a que conforma un valuós mosaic agroforestal, desenvolupant funcions de corredor biològic i acollint diverses espècies d’avifauna d’interès per a la conservació, entre elles, l’àliga cuabarrada. Així mateix, la presència del bosc de ribera,  al voltant del riu Anoia que travessa la finca, fa que aquesta actuï també com a connector fluvial.

Per poder implementar el projecte de conservació a llarg termini en aquesta finca, la XCN formalitzarà un contracte de custòdia del territori amb el Col·lectiu Eixarcolant. Aquesta entitat sense ànim de lucre, mitjançant la recuperació d’espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals, té per objectiu fomentar models de producció i de consum d’aliments més sostenibles, ètics i justos.

Aquesta col·laboració entre les tres entitats, té com a missió poder fer realitat un projecte de conservació amb diferents vessants.

Per una banda, a la zona forestal s’hi faran actuacions orientades a fomentar l’hàbitat de l’alzinar present a la finca i a millorar la seva tendència cap a la maduresa davant les circumstàncies actuals derivades del canvi climàtic. Igualment, degut a la presència d’antics cultius a la zona forestal, es troben restes de cabanes i murs de pedra seca que també es contemplen recuperar.

I, d’altra banda, a la part agrícola de la finca, es preveu fer la plantació d’uns 1.500 arbres fruiters corresponents a 250 varietats tradicionals de la comarca de l’Anoia que actualment es troben en risc de desaparició. La finalitat és poder emprar aquestes varietats tradicionals com a elements de diversificació agrària en un context de canvi climàtic que aboca a la necessitat de recuperar la sobirania alimentària.

Així doncs, aquest arborètum es convertirà en una infraestructura de conservació estratègica que permeti, no només salvaguardar el patrimoni agronòmic, genètic i gastronòmic de la zona, sinó també incrementar de forma significativa la biodiversitat que pot albergar la finca i les zones properes.

Per poder recollir adequadament la relació de mútua col·laboració entre la XCN i el Col·lectiu Eixarcolant, ambdues entitats consideren que l’eina de la custòdia del territori esdevindrà indispensable per aquesta finalitat. Per aquest motiu, les dues organitzacions preveuen signar en breu un dret real d’aprofitament parcial, la modalitat de contracte de custòdia del territori de major seguretat jurídica.

Aquesta, i moltes altres iniciatives similars, repartides al llarg del territori, posen de manifest la importància i la necessitat de la implicació i la iniciativa privada en la recuperació i conservació de la biodiversitat present als espais naturals privats.