Actualitat

Iniciem el projecte “Programa per a l’enfortiment de les entitats de custòdia del territori i augmentar la seva capacitat d’acció social”

Aquest projecte és possible gràcies al suport del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies.

Gràcies l’ajut concedit es realitzaran les següents activitats:

Programa d’acompanyament i enfortiment de les entitats de custòdia
El programa es basarà en el compromís de les entitats a adoptar la guia de bones pràctiques com a principi rector de la seva activitat i anar-la aplicant progressivament. La XCT oferirà un acompanyament personalitzat a les entitats que engeguin processos de millora interna a partir de les bones pràctiques.

Elaboració d’una guia específica per incloure a les iniciatives de custòdia del territori diferents tipologies d’accions socials
Algunes entitats de custòdia ja integren una perspectiva social a les seves accions resultant projectes integrals que aporten molt de valor afegit i que tenen molt de potencial d’impacte socioambiental. L’objectiu de la guia serà doble: per una banda, establir uns coneixements i criteris de base a l’hora d’integrar acció social a la custòdia del territori; per l’altra banda, augmentar la incidència social de la custòdia del territori. La Guia serà molt dinàmica i pràctica, amb molts exemples de casos.

Jornada de presentació de la guia i treball en xarxa per explorar col·laboracions entre entitats de custòdia i entitats de caire social
Es realitzarà una jornada on s’exposaran casos d’èxit i a on participaran experts en diferents àrees: inclusió social, inclusió laboral, col·lectius desafavorits, centres oberts, etc. Es farà una presentació de la Guia dirigida tant a entitats de custòdia com a entitats d’àmbit social. L’objectiu serà potenciar el treball en xarxa per a generar noves sinèrgies i col·laboracions entre entitats. La jornada està prevista per a la tardor del 2018.

Us anirem informant de les novetats del projecte!

Aquest projecte compta amb el suport de: 

en la línia de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de les polítiques socials.