Actualitat

La XCT assisteix a Berlín a un workshop sobre mesures fiscals per afavorir la biodiversitat

Durant el workshop es va posar en relleu la necessitat de realitzar incidència política per afavorir les reformes fiscals.

El passat 25 d’abril va tenir lloc a Berlín un workshop, organitzat per l’IEEP (Institut Europeu de Polítiques Ambientals), sobre mesures fiscals per afavorir la conservació de la biodiversitat i la gestió del territori. Aquest workshop s’emmarca en un projecte europeu que pretén compartir experiències i formar diferents actors europeus en matèria de biodiversitat i usos del territori. La XCT fou representada al workshop amb en Joan Pons Solé, que actualment assessora a la XCT a través de la consultoria “INSTA – Serveis Jurídics Ambientals”.

Durant la primera part de la jornada, diferents representants de països com Irlanda, Croàcia, Alemanya, entre d’altres, i diferents organismes europeus, exposaren diferents experiències de mesures fiscals encaminades a la millora de la biodiversitat. Algunes d’aquestes mesures estaven encarades en establir paquets de taxes i/o bonificacions en determinades activitats amb incidència ambiental (pesca del salmó, gestió forestal intensiva, ús de pesticides en l’agricultura, etc.), així com en plantejar reformes del sistema agrícola en què es posés al centre la gestió agroecològica i els serveis ecosistèmics.

En la segona part de la jornada, els participants debateren sobre quin ha de ser el paper de la societat civil. Es consensuà que el paper de les entitats, com les de custòdia del territori, ha d’anar molt més enllà del debat i la incidència política, sinó que ha de ser també en la construcció dels instruments de gestió del territori i alhora en el seguiment, avaluació i millora d’aquests. És per això que tothom coincidí en el fet que cal reforçar les capacitats de la societat civil organitzada, per tal que puguin intervenir efectivament en la reformes fiscals i en els debats sobre gestió territorial necessaris per encarar un nou paradigma a Europa.

Per a més informació consulteu el Programa del Workshop