Actualitat

La XCT col·labora amb el projecte CDTECOTUR “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”

El passat 5 de desembre va participar a les Jornades formatives i tècniques celebrades a Madeira

El 5 de desembre, la XCT va participar a las Jornadas Técnicas e Informativas do Projeto “Custódia do Território e Ecoturismo na Macaronésia”, celebrades a Funchal (Madeira), en el marc del projecte CDTECOTUR “Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia”.

El projecte CDTECOTUR, un INTERREG V-A Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020, té per objectiu fixar un enfocament comú en custòdia del territori i ecoturisme per els arxipèlags de Madeira, Açores i Canàries, implementant una estratègia de custòdia del territori que tracti de manera integral la problemàtica comuna que afecta als arxipèlags macaronèsics, desanvolupant iniciatives ecoturístiques per millorar i potenciar el patrimoni natural i cultural.

La XCT va participar a les Jornades amb la xerrada “Ecoturismo y Custodia del Territorio: una oportunidad para un modelo de turismo respetuoso con la naturaleza”, i va exposar el treball desenvolupant a Catalunya per promoure l’ecoturisme en espais en custòdia; el projecte Arrèlia.cat i els principals reptes actuals per compatibilitzar turisme i conservació del territori.

La XCT ja va participar al juny a les jornades celebrades a La Palma, per la Reserva Mundial de La Biosfera de La Palma, coordinadors del projecte.