Actualitat

La XCT inicia un nou projecte sobre l’adaptació al canvi climàtic en projectes de custòdia del territori

El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodivesidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la recent convocatòria de canvi climàtic.

A finals d’agost, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va resoldre definitivament la convocatòria de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic. El projecte presentat per la XCT, “Adaptació al canvi climàtic en projectes de custòdia del territori”, va resultar seleccionat. El projecte té un import global de 58.000€  i compta amb el Foro de Redes y Entidades de Custodia (FRECT) com a soci.

Amb aquest projecte, que durem a terme fins el juny de 2018, pretenem estimular que les entitats de custòdia adoptin mesures per adaptar els seus projectes al canvi climàtic. Per això, editarem una Guia pràctica sobre com planificar els projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic. Aquesta guia constarà d’informació bàsica sobre l’impacte del canvi climàtic i les principals mesures per adaptar-s’hi, un apartat pràctic sobre com adaptar els plans de gestió i com incorporar l’adaptació al canvi climàtic als seguiments dels projectes, i un anàlisis de 5 casos d’estudi. Aquests casos d’estudi es basaran en projectes de custòdia que ja han pres mesures per adaptar-se al canvi climàtic, que reportarem i analitzarem el seu èxit, punts forts i punts febles.

En una segona part del projecte, i utilitzant la guia com a eina, oferirem assessorament tècnic a les entitats interessades en promoure l’adaptació al canvi climàtic dels seus acords. D’entre tots els interessats, seleccionarem quatre projectes per analitzar a fons el procés de modificació o creació d’un pla de gestió i seguiment que inclogui l’adaptació al canvi climàtic. L’anàlisi d’aquests projectes, així com un recull dels dubtes més freqüents i les conclusions derivades dels assessoraments també s’inclouran en la guia pràctica. Aquesta guia serà finalment publicada on-line disponible per a totes les entitats que la puguis necessitar i altres usuaris.

Si la vostra entitat està interessada en prendre mesures per adaptar els vostres projectes al canvi climàtic, o ja porteu temps aplicant mesures, ja podeu contactar-nos a pcarnicero@custodiaterritori.org! En les properes setmanes donarem informació més detallada sobre aquest projecte.

Amb el suport de: