Actualitat

Canvi climàtic i custòdia: proves pilot en marxa!

Els projectes seleccionats rebran assessorament per incorporar mesures d’adaptació al canvi climàtic en els seus plans de gestió.

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) desenvolupen conjuntament el projecte “Adaptació al Canvi Climàtic en Projectes de Custòdia del Territori”, gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. L’objectiu global del projecte és fomentar la incorporació de mesures d’adaptació al canvi climàtic en els projectes de custòdia, tot proporcionant material informatiu, suport econòmic i assessorament tècnic a les entitats de custòdia.


Una de les accions previstes en aquest projecte és l’elaboració de la “Guia pràctica sobre com planificar els projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les regions especialment vulnerables d’Espanya”; per ara, està avançant a pas ferm i estarà disponible online, en català i castellà, a partir de juny 2018.

Actualment ens trobem en plena segona fase del projecte, durant la qual s’assessoren entitats de custòdia en la incorporació de mesures d’adaptació al canvi climàtic als seus plans de gestió. A més, quatre projectes rebran també suport econòmic, que els permetrà focalitzar-se en els seus plans de gestió en clau de prova pilot.

Amb l’objectiu de detectar aquells projectes que puguin aprofitar al màxim l’oportunitat, la XCT i el FRECT van obrir una convocatòria el desembre de 2017. A la convocatòria s’hi van presentar un total de 10 projectes, dels quals en vam seleccionar 4. A la resta, els desitgem el millor i esperem tenir l’oportunitat d’assessorar-los i coneixe’ls millor al llarg dels següents mesos.

Els 4 projectes que formen part de les proves pilot són els següents:
 – Galápago Europeo y Cambio Climático, liderat per GREFA, té lloc en diferents finques en custòdia del Parc Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Comunitat de Madrid).

– Campo de Llamas, co-liderat per Comunidad del Monte Vecinal en Mano Común de Froxán i la Sociedade Histórica y Cultural Coluna Sanfins, treballa per la preservació de bruguerals humits atlàntics de zones templades d’Erica ciliaris i Erica tetralix, hàbitat prioritari 4020, del Monte Vecinal de Froxán (Lousame, Galicia).

– La finca d’Ariant. És gestionada per la Fundació Vida Silvestre Mediterránea i situada a la Serra de Tramuntana de l’illa de Mallorca. Reuneix característiques d’alt valor ecològic, paisatgístic i cultural, tals com flora i fauna endèmica, una àrea muntanyosa i salvatge i la integració d’activitats agrícoles i forestals. http://www.fvsm.eu/ariant/

 – La finca de Llagostera de Dalt. Custodiada per Paisatges Vius, amb mesures de gestió forestal i de l’aigua (Osona, Catalunya)  

La selecció per a les proves pilot s’ha efectuat prioritzant els projectes i entitats que:

– Actuen en ambients de major vulnerabilitat al canvi climàtic
– Identifiquen correctament les seves vulnerabilitats davant el canvi climàtic
– Tinguin una projecció a llarg termini i demostrin una certa experiència i coneixement del terreny
– Permetin obtenir una mostra de projectes geogràficament representativa a nivell estatal i corresponent a diversos àmbits d’actuació 
Els resultats de les proves pilots seran recollits a la Guia i serviran de referència per altres projectes de custòdia. Estigueu antentes a la seva publicació, prevista al juny de 2018!

Amb el suport de: