Actualitat

Nous membres de la XCN

Donem la benvinguda a cinc noves organitzacions que formaran part a partir d’ara de la Xarxa per a la Conservació de la Natura:

Universitat de Girona – Campus Patrimoni Cultural i Natural

El Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona és una plataforma relacional que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses i institucions del sector del patrimoni cultural i natural i la Universitat de Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.

Els principals eixos de treball estan vinculats amb la conservació del patrimoni (cultural i natural), a través de les següents accions: identificació i catalogació del béns patrimonials; identificació dels impactes sobre el patrimoni; conservació i restauració de béns patrimonials; museografia i museologia; i planificació i gestió del patrimoni en un marc de desenvolupament territorial sostenible.

Cooperativa Viver Tres Turons

El viver Tres Turons és una cooperativa sense ànim de lucre dedicada a:
– Cultivar i comercialitzar plantes autòctones destinades a actuacions de conservació del medi natural i actuacions de paisatgisme i jardineria fetes amb criteris ambientals.
– La formació en temes d’agricultura, jardineria ecològica i educació ambiental. A través d’un conveni estable, la finca de la cooperativa és espai de pràctiques i classes de l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes durant tot el curs, des del 2012. Des de la cooperativa també es realitzen tallers d’educació ambiental relacionats amb les plantes i el seu cultiu.
– La conservació d’una finca com a espai natural agrícola i ramader arran del riu Ripoll, amb abundants marges embardissats i nombroses basses on es cultiven les plantes aquàtiques autòctones.

Natura Montfred

Natura Montfred és una entitat situada a Girona, dedicada a l’estudi i la divulgació del medi natural i rural, mitjançant sortides, cursos, educació ambiental, estudis científics, i publicacions.

Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera

L’Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera és una entitat sense ànim de lucre de recent creació (2020) que té per objectiu conèixer, divulgar i defensar els valors naturals del massís del Montnegre i la Conca de la Tordera.

Associació l’Aube

L’Associació l’Aube és una entitat sense ànim de lucre creada a inicis del 2021 a l’entorn de la Ribera d’Ebre. El seu objectiu és impulsar, promoure i dur a terme projectes de conservació i recuperació del patrimoni natural i dels espais naturals, i de integració en les estratègies de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i de les de biodiversitat i salut i natura de Catalunya. Per fer-ho, es promouran acords de custòdia amb propietaris privats i administracions, es fomentarà la participació ciutadana i el voluntariat ambiental, i es treballarà amb centres de col·lectius en risc d’exclusió social i amb les entitats i administracions que els gestionen.