Actualitat

Nova reunió de la Comissió de Desenvolupament de la Custòdia del Territori

El passat 27 de maig es va reunio la Comissió de Desenvolupament de la Custòdia del Territori a Catalunya, una àmbit de treball interdepartamental liderat per la Direcció general (Marta Subirà) de Polítiques Ambientals amb la participació d’alts responsables dels departaments de Presidència, d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Governació i Relacions Institucionals, d’Economia i Coneixement, de Justícia, i de Territori i Sostenibilitat, juntament amb tres representants de la xct.

La reunió va fer un repàs de l’estat de la custòdia del territori a Catalunya i la XCT va presentar el proper Congrés europeu Landlife, que es celebrarà a Bardelona del 5 al 8 de novembre, i es va convidar als assistents a la reunió.

També es van avaluar i celebrar alguns avenços que s’han fet darrerament en la promoció de la custòdia a Catalunya, com és el cas de la proposta d’introduir el contracte de custòdia en el Codi Civil català, que ja està molt a prop d’arribar a debat del Parlament.

Altres temes de l’agenda foren els futurs incentius fiscals a la custòdia, les línies d’ajut del DTES i del DAMM i les noves formes de custòdia en àmbit fluvial.