Actualitat

Reunió de la Comissió de Desenvolupament de la Custòdia del Territori (CDCT): una col·laboració de continuïtat

La reunió va suposar una oportunitat per repassar i posar-se mútuament al dia dels avenços de la custòdia durant el darrer any.

Presidida per la Directora General de Polítiques Ambientals, Sra. Marta Subirà, el passat 15 de febrer es va celebrar una reunió de la Comissió Interdepartamental que té l’objectiu afavorir la col·laboració institucional a favor de la custòdia a Catalunya. Recordem que els seus components són representants del més alt nivell dels departaments següents: Territori i Sostenibilitat (DTES); Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAMM); Economia i Coneixement; Justícia; Governació i Relacions Institucionals; Presidència; així com la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).

La reunió va suposar una oportunitat per repassar i posar-se mútuament al dia dels avenços de la custòdia durant el darrer any. Per exemple es van comentar les 37 recomanacions que la pròpia CDCT va aprovar en 2010. Algunes coses, com la introducció del contracte de custòdia en del Codi Civil Català, sembla que troben llum verda a les institucions. Mentre d’altres, com treure més partit dels recursos que es canalitzen a través dels Plans de Desenvolupament Rural (PDR), xoquen amb més dificultats. Però en conjunt el balanç és positiu. Es pot dir que el concepte de la custòdia del territori gaudeix d’una gran acceptació institucional a casa nostra i de transversalitat política. Això fa que, malgrat les grans incerteses que es viuen en l’actual cicle polític, la convicció que cal treballar per impulsar i estendre la custòdia a Catalunya sigui de general acceptació.

La XCT va presentar a la Comissió una ràpida valoració del que ha estat el Pla de Treball de Legislatura 2011-2014, vigent fins l’any passat, i la Directora General, Marta Subirà, va presentar les línies generals de la preparació d’un nou Pla de Treball per al període 2015-2020. Aquesta segona edició del Pla de Treball, avui encara en tràmit d’aprovació i pendent de signatura entre el DTES i la XCT, busca establir la col·laboració i el compromís sobre alguns eixos estratègics, i atribueix accions concretes tant a la xarxa com a l’administració.

La CDCT no va aixecar la reunió sense, abans, haver tractat el seu propi calendari de treball, com a prova d’aquesta voluntat de continuïtat per damunt de les vicissituds del moment polític. Els dos temes claus d’aquest treball immediat han de ser:- El disseny i la implementació d’un Sistema d’homologació d’acords i d’un registre d’entitats de custòdia
– Propostes de mesures fiscals a favor de la custòdia
Són dues accions diferents i separables, però és de comú acord que l’èxit d’una depèn del de l’altra, i viceversa.

La CDCT es va proposar tornar-se a reunir a finals d’aquest any.