Actualitat

Reconeixement a l’acció voluntària de totes les persones que us impliqueu dia rere dia pel medi ambient

En motiu del Dia del Voluntariat, vam elaborar un vídeo d’agraïment les persones voluntàries

Pel dia del voluntariat, 5 de desembre, volem agrair a totes les persones voluntàries la seva implicació per la conservació de la natura i la millora del medi ambient. La implicació i el compromís cap al nostre entorn és indispensable per promoure el coneixement sobre el territori i garantir un millor estat pels ecosistemes.

Cal destacar que a Catalunya més de 90 organitzacions impulsen el voluntariat ambiental com una via per apropar el coneixement sobre el medi i implicar a les persones en la seva conservació.

Durant aquest any 2019 celebrem que a través de www.voluntariatambiental.cat :
S’han publicat més de 300 crides d’un dia de voluntariat ambiental.

El butlletí mensual arriba a més de 1.700 persones.

Més de 90 organitzacions utilitzen el portal per publicar les seves accions de voluntariat ambiental.
Amb aquest vídeo volem reconèixer l’acció voluntària de totes les persones que us impliqueu dia rere dia pel medi ambient: