Actualitat

Seguim avançant amb el projecte Canal Parlament

Animem a les entitats del sector a que ens traslladin les seves necessitats per articular i treure profit al projecte.

El projecte Canal Parlament té per objectiu establir un mecanisme de comunicació mitjançant reunions periòdiques amb el govern i els grups polítics per tal que les entitats del tercer sector puguin traslladar els seus principals problemes, inquietuds i necessitats i se’n pugui fer un assessorament i seguiment.

Durant el darrer any la XCN ha dinamitzat aquest projecte de l’O3SAC, any en el qual s’han convocat reunions amb els diferents grups polítics parlamentaris per abordar diverses qüestions. Per exemple, ens hem trobat amb els representants d’En Comú Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Ciutadans i el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb els que hem mantingut un contacte fluït per fer seguiment dels acords i compromisos adoptats a les reunions.  

Pel que fa als àmbits que s’han treballat en aquest projecte, es destaquen les trobades al Parlament per treballar i discutir el contingut i la tramitació de la Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, en el marc de la qual properament la XCN compareixerà per expressar el seu posicionament en relació amb aquesta proposició normativa.

També s’han traslladat problemàtiques concretes que ens han fet arribar les entitats que treballen directament territori, com n’és el cas de la plataforma aquàtica que es volia instal·lar a la platja natural de Tamarit i que, gràcies en part a la incidència que s’ha fet des del Canal Parlament, s’ha aconseguit que l’Ajuntament de Tarragona no n’autoritzi la seva instal·lació.

La XCN té previst continuar l’any vinent amb aquest projecte, atès que hem constatat que és un mecanisme efectiu per canalitzar les demandes de les entitats del tercer sector ambiental, fer incidència política i aconseguir canvis normatius i en les polítiques públiques.  

Animem a les entitats del sector a que ens traslladin les seves necessitats i problemàtiques per articular i treure profit al projecte. Podeu contactar amb nosaltres a través de la Mireia, jurista de la XCN (msalazar@xct.cat).