Actualitat

Tomàs Padrosa: “Hem detectat deixalles, sobretot plàstic, en el 70% de les inspeccions als rius catalans”

Des del 1997, l’Associació Hàbitats treballa per fomentar la conservació dels ecosistemes i per estimular la participació de la societat en la custòdia i millora dels rius.