• Publicacions de la XCN

Creació d’un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

  • Publicacions de la XCN

Supporting access to land for farmers in Europe. Experiences and potential for local authorities

  • Publicacions de la XCN

Infografies sobre l’accés a la terra a Europa: “Garantint terra per l’agroecologia a Europa: fets i reptes”

  • Publicacions de la XCN

Guia d’Ecoturisme. Del disseny al terreny. Guia pràctica per a entitats de custòdia del territori