Actualitat

63

Entitats de custòdia
Iniciatives de custòdia

700

Iniciatives de custòdia

174

Iniciatives de custòdia noves respecte el 2017

39.339 ha

Superfície en custòdia

Destaquem