Actualitat

Concep-t dóna a diverses entitats membres caixes niu i altres materials

Una de les menjadores donada, col·locada a Sant Cugat del Vallès

La Cooperativa sense ànim de lucre Concep-t, especialitzada en organitzar activitats de RSC & Teambuildings sostenibles per a empreses, amb qui col·laborem freqüentment en diversos projectes, ha donat a la XCN diversos materials (caixes niu i materials per fomentar la fauna silvestre), en el marc del seu projecte de Caixes Niu. Mitjançant un sorteig, hem distribuit aquest material entre 9 entitats membres de la XCN. El material està valorat per uns 2.000€

Concretament han regalat:

  • 15 caixes niu per a pit roig
  • 18 caixes niu per a pàrids
  • 17 caixes niu per a pica soques
  • 10 caixes per a eriçó
  • 2 hotels d’insectes petits
  • 53 menjadores

El projecte caixes niu de Concep-t

Caixes Niu és un projecte de conservació i divulgació ambiental centrat en la construcció, instal·lació i seguiment de caixes niu i basat en les sinergies establertes entre diferents actors socials: empreses, entitats, propietaris i ciutadans en general.

L’objectiu principal del projecte és la promoció i la conservació de la biodiversitat, centrant els esforços en incrementar els espais de refugi i reproducció de fauna salvatge en forma de caixes niu.

Des de Concep-t, s’organitzen tallers on empreses poden construir caixes niu de fusta per després cedir-les a entitats de conservació que les instal·laran en aquells indrets més necessaris per a la conservació de les espècies a qui van dirigides. Aquestes entitats són les responsables del seu seguiment i manteniment.